LinkedIn

Ważnym wydarzeniem tegorocznej jesieni była konferencja IRIC (International Rail Infrastructure Conference), która odbyła się 14-16 listopada w Bratysławie. Impreza nawiązywała do zeszłorocznego seminarium pod poprzednią nazwą „RainWorm 2010„, która zdobyła nagrodę „Impreza roku” przyznawaną przez ACRI (Zrzeszenie Czeskiego Przemysłu Kolejowego). Zainteresowanie tegoroczną konferencją IRIC przekroczyło wszelkie oczekiwania organizatorów (OLTIS Group i OLTIS Slovakia) – pełen atrakcji trzydniowy program przyciągnął 165 uczestników z 9 krajów europejskich, a z referatami wystąpiło 42 prelegentów z 6 krajów.

Obrady konferencji podzielono na trzy sekcje i pięć bloków programowych. W pierwszym z nich wymieniano się opiniami dotyczącymi aktualnych wyzwań stojących przed europejskim transportem kolejowym. Podczas niego zaprezentowały się także organizacje międzynarodowe i partnerskie. Drugi blok nosił nazwę „Interoperacyjność” i jego głównymi tematami były normy międzynarodowe TAF TSI i TAP TSI, jednolite Oświadczenie w sprawie sieci i informatyczne wsparcie transportu międzynarodowego. Trzeci blok dotyczył przede wszystkim urządzeń diagnostycznych dróg kolejowych i rozliczania opłat za korzystanie z infrastruktury. „Informatyka” znalazła się w czwartym bloku i jej główną treścią były systemy do obsługi infrastruktury kolejowej oraz rozwiązania informatyczne dla dużych przedsiębiorstw, takie jak CRM, Addet Management czy integracja systemowa. Tematem wiodącym piątego, ostatniego bloku tematycznego była energetyka, czyli pomiar, monitorowanie i optymalizacja zużycia elektrycznej energii trakcyjnej lub paliwa w pojazdach trakcyjnych – rozwiązania pozwalające przewoźnikom osiągać duże oszczędności.

Patronami konferencji były: RailNetEurope (Europejskie Stowarzyszenie Zarządców Infrastruktury, Wiedeń), UNIFE (Zrzeszenie Europejskiego Przemysłu Kolejowego, Bruksela), OSŻD  (Organizacja Współpracy Kolei, Warszawa), ŽSR (Koleje Republiki Słowackiej, Bratysława), SŽDC (Zarząd Dróg Kolejowych, Praga) i ACRI (Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Czeskiego Przemysłu Kolejowego, Praga).

Wśród uczestników konferencji znaleźli się środkowoeuropejscy zarządcy infrastruktury i przewoźnicy (SŽDC, ŽSR, PKP, ÖBB, GySEV, DB; ČD, ČD Cargo, ZSSK, ZSSK Cargo i inni), organizacje międzynarodowe (UNIFE, ERA, RNE) i ważni dostawcy technologii informatycznych, tacy jak Microsoft, IBM, Bentley, AutoCont, KVADOS, T-Systems, GX Corpfin czy Logica, a także dostawcy technologii komunikacyjnych i bezpieczeństwa: DCom, UniControls i STARMON.

Ożywione dyskusje na aktualne tematy trwały również podczas przerw i programu towarzyszącego, na który składała się uroczysta gala, odbywająca się pierwszego dnia wieczorem w miejscu konferencji, oraz wieczór słowacki, w miejscowości Limbach, podczas którego można było degustować tradycyjne słowackie dania, wino, słuchając przy tym muzyki ludowej.

Mimo, że trzecia edycja konferencji zakończyła się dopiero przed kilkoma dniami, to organizatorzy już rozpoczęli przygotowania do kolejnej – czwartej, która najprawdopodobniej odbędzie się jesienią 2012, w którejś ze stolic środkowoeuropejskich.

Więcej informacji o konferencji IRIC znajdą Państwo pod adresem: http://www.iric.cz