LinkedIn

Podczas konferencji „Otwarty Rynek Kolejowy w Polsce„, zorganizowanej w Warszawie 16. 12. 2011 r. przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Radomiu; Forum Transportu Szynowego oraz czasopismo „Transport i Komunikacja”, przedstawiciel OLTIS Group Piotr Manowiecki odebrał wyróżnienie przyznane w kategorii „bocznica kolejowa” w  konkursie „Lider Transportu Szynowego 2011” za system ISDL. Piotr Manowiecki przedstawił również krótką prezentację systemu, który umożliwia zakładom przemysłowym nadzorować całokształt logistyki, łącznie z zarządzaniem informatycznym pracą własnej bocznicy.