LinkedIn

W dniach 18-20.01.2012 w hotelu „Muflon” w Ustroniu koło Bielska-Białej odbyła się druga edycja konferencji i wystawy Bocznica III tysiąclecia – Nowoczesne technologie w zarządzaniu bocznicami kolejowymi.

Organizatorem konferencji była Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, a  partnerami konferencji już po raz drugi firmy: První Signální, OLTIS Group, JERID Polska, Sudop Polska, Graw oraz PKP Cargo Service. W tym roku dołączyły  również KZA, Jastrzębska Spółka Kolejowa i Neel.

Honorowy patronat nad konferencją i wystawą objął już po raz drugi Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce, Jan Sechter. Witając uczestników konferencji , życzył wszystkim uczestnikom bliskiego końca kryzysu i wyraził nadzieję, że spotkanie będzie miało pozytywny wpływ na kontakty biznesowe branży kolejowej obu krajów.

Cel konferencji to wymiana polsko-czeskich doświadczeń w zarządzaniu bocznicą kolejową.

Prezentacje i dyskusje dotyczyły miejsca bocznicy w infrastrukturze kolejowej. Zaproszeni goście mogli wysłuchać referatów na temat kompleksowego informatycznego zarządzania bocznicą kolejową (Tomáš Kroča, JERID Polska), badań pomiarowych i diagnostycznych (J.Grabczyk, GRAW) oraz innowacyjnych elementów w urządzeniach srk (S.Zařecký,  První Signální).Przedstawiono możliwości pozyskania dotacji unijnych na powyższe projekty (A. Trefon) oraz inny rodzaj finansowania na zasadzie leasingu (A.Eichler, Millenium Leasing). Krakowskie Zakłady Automatyki zaprezentowały Innowacyjny Dynamiczny System Ostrzegania na Przejazdach drogowych i Przejściach dla pieszych(DySOnaPP) (A.Wiśniewski) a K.Klimsova (Sudop Polska) przedstawiła osiągnięcia spółki w dziedzinie projektowania linii kolejowych, stacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na bocznice kolejowe. M.Stolarski (Neel) prezentował urządzenia elektroenergetyki trakcyjnej dla bocznic i kolei przemysłowych, a F.Kostrzewa (PKP Cargo Service) opowiadał o zmianach w firmie. Goście mogli też podziwiać największy projekt infrastrukturalny realizowany w woj..pomorskim, czyli Kolej Metropolitalną (T.Konopacki).

Merytorycznie konferencję wspierali przedstawiciele Politechniki Śląskiej na czele z prof. Jerzym Mikulskim oraz pracownicy  Instytutu Kolejowego.

Patronat medialny nad konferencja sprawowała: Infrastruktura Transportu.

Na dowód ,że nasi goście byli usatysfakcjonowani udziałem w  konferencji  poniżej podziękowania od firm:

„Dziękuję za wcześniejsze i obecne zaproszenie. Dziękuję jednocześnie za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie konferencji. Mam nadzieję, że w związku z tak dużym wzrostem zainteresowania podejmowaną problematyką, o czym świadczy ilość uczestników na dopiero co zakończonej konferencji jej idea będzie przez Państwa kontynuowana. Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy poświecili czas, energię i środki.”

Marek Szymkowiak Kompania Weglowa SA

„W swoim imieniu chciałem bardzo podziękować za umożliwienie wzięcia udziału w konferencji „Bocznica III tysiąclecia – Nowoczesne technologie w zarządzaniu bocznicami kolejowymi ” Ze swojej strony służę wszelką pomocą i doświadczeniem w tematyce zarządzania i obsługi manewrowej bocznic kolejowych.” Andrzej Rossa, CTL Chemkol Sp. z o. o

„D z i ę k u j ę za miłą atmosferę, wspaniale towarzystwo, profesjonalną organizację.”

Krystian Goszyc, Jastrzebska Spolka Kolejowa

„Dziękujmy za zaproszenie i możliwość kolejnego uczestnictwa w konferencji Bocznice III Tysiąclecia, w Ustroniu, w dniach 18-20.01.2012. W szczególności przekazujemy słowa uznania bezpośrednim organizatorom konferencji za wspaniały dobór prelegentów oraz przygotowanie oprawy imprezowo-artystycznej.”

Zbigniew Kalamat, ArcelorMittal Poland SA