LinkedIn

W dniu 30.01.2012  JERID Polska została przyjęta jako 117 podmiot do Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Uroczystość wręczenia tablicy członkowskiej miała miejsce na IX Konferencji „Telekomunikacja i informatyka na Kolei” 20 lutego 2012r. w Szczyrku. Tablicę przejął Tomaš Kroča z rąk Dyrektora Izby, Adama Musiała.

Izba działa od 1999 roku, ma siedzibę w Bydgoszczy. Podstawowym celem Izby jest reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby a także inspirowanie i wspomaganie rozwoju transportu szynowego w Polsce.

Członkowstwo w Izbie to między innymi:

1. Korzystanie z preferencyjnych warunków oferowanych Członkom przez partnerów Izby
2. Możliwość udziału we wspólnych stoiskach podczas wiodących targów branżowych w Europie
3. Korzystanie z badań rynku, consultingu i doradztwa dla firm
4. Możliwość wymiany informacji między członkami
5. Możliwość udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Izbę: konferencjach, szkoleniach, wystawach