LinkedIn

Już po raz czwarty ACRI (Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego) przyznało nagrody, które są unikatnym uznaniem Czeskiego Przemysłu Kolejowego. Ich wyjątkowość opiera się na szczególnym  uwzględneniu transportu kolejowego. Nagrody 4. tegorocznej edycji konkursu były przyznawane pod zaszczytem ministra transportu Víta Bárty oraz ministra przemysłu i handlu Martina Kocourka.

Firma OLTIS Group zgłosiła do konkursu między innymi seminarium o technologiach informatycznych dla kolei, RAINWORM 2010, które zorganizowaliśmy na wiosnę bieżącego roku dla uczestników z Republiki Czeskiej i zagranicznych menadżerów infrastruktury i transportu.

Nasze seminarium oceniło specjalne jury: w ramach przyznawania Nagrody ACRI 2010 w kategorii „Wydarzenie Roku” nagrodę zdobyła firma OLTIS Group właśnie za seminarium RAINWORM 2010. Seminarium spotkało się z uznaniem nie tylko ze strony uczestników i otrzymało nagrodę oficjalną.

Uroczysta ceremonia rozdania nagród przebiegała w ramach międzynarodowych targów w Berlinie INNOTRANS w środę 22 września 2010 roku na wspólnej wystawie firm członkowskich ACRI. Nagrody w Berlinie wręczył wiceminister transportu Republiki Czeskiej Ivo Vykydal, zastępca dyrektora generalnego Czeskich Kolei Antonín Blažek i Prezes Zarządu ACRI Tomáš Ignačák.

Nagrody są wyróżnieniem nie tylko za pracę organizatorów seminarium, ale dla wszystkich pracowników firmy OLTIS Group, którzy uczestniczą w rozwoju technologii informatycznych dla kolei.