LinkedIn

W dniach 20.2.-22.02. 2013 odbyła się trzecia już edycja polsko-czeskiej konferencji i wystawy: Bocznica trzeciego tysiąclecia – Nowoczesne technologie w zarządzaniu bocznicami kolejowymi. Uczestnicy tradycyjnie spotkali się w hotelu „Muflon” w Ustroniu koło Bielska- Białej.
Organizatorem konferencji była Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, a głownymi partnerami firmy: ostrawska První Signální, krakowska KZA oraz OLTIS Group a.s. Pozostali sponsorzy to PKP Cargo Service, Jastrzębska Spółka Kolejowa, Jerid Polska, Graw i Trade-Port.
Honorowy patronat nad konferencją i wystawą objął po raz trzeci Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce, J.E. Jan Sechter.

Całą konferencję prowadził prezes JERID Polska, Tomáš Kroča, a rozpoczęcie przypadło w udziale Hanie Rulíškovej z firmy OLTIS Group a.s. Przedstawiła przebieg wdrożenia systemu informatycznego w firmie PKP LHS. Michal Šlachta z První Signální oraz Edward Jacek Kwarciak, prezes Krakowskich Zakładów Automatyki S.A zdradzili uczestnikom kierunki rozwoju swoich firm oraz przedstawili strategię na najbliższe lata. Juliusz Grabczyk,  opisywał wkład firmy GRAW w wyposażenie nowoczesnej bocznicy kolejowej, a przedstawiciele Rail Tech Papla przedstawili środki do smarowania szyn. Stan potencjału technicznego i doświadczenie w zakresie przewozów  kolejowych oraz kompleksowej obsługi bocznic zaprezentował Andrzej Ludwin z PKP CARGO SERVICE.  Nie zabrakło też informacji na temat Modernizacji infrastruktury srk bocznicy kolejowej (Andrzej Wiśniewski, KZA) oraz ciekawostek z wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego w Unipetrol Doprava (Tomáš Kroča, JERID Polska). Na koniec uczestnicy mogli zobaczyć postępy w budowie realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, które przedstawił Tomasz Konopacki.

Czwarta edycja konferencji odbędzie się w I kwartale 2014 roku.