LinkedIn

27.11.2018

27 listopada 2018 r. OLTIS Group będzie gościł w siedzibie firmy I Konferencję Techniczną w zakresie trendów technologicznych w transporcie drogowym. Jest to konferencja Stowarzyszenie Platforma Technologiczna Transportu Drogowego, której członkiem jest również OLTIS Group.

Aktualnie stowarzyszenie zajmuje się projektem” Technologiczne trendy w transporcie drogowym”, który nawiązuje do dwóch wcześniej udanych projektów wspieranych w ramach OP PL – współpracy -platformy technologiczne, które zostały omówione w okresie 2010-2014. W tamtym czasie zostały opracowane strategiczne dokumenty w obszarze transportu drogowego w tym ich aktualizacje. Dużym wsparciem przy wszystkich czynnościach platformy jest bardzo ścisła współpraca z Europejską Platformą technologiczną ERTRAC.