LinkedIn

Na posiedzeniu Komisji Prezydialnej UNIFE, które odbyło się w Brukseli 21 stycznia b.r., dyrektor wykonawczy OLTIS Group inż. Miroslav Fukan został oficjalnie mianowany członkiem komisji.   Przez najbliższe 3 lata będzie zasiadać przy jednym stole roboczym po boku prezydenta Bombardier Transportation (Lutza Bertlinga, przewodniczącego komisji), prezydenta Alstom Transport (Henri-Poupart-Lafarge`a), CEO Siemens Rail Systems (Jochena Eickholta) i 5 innych członków komisji.  Jednocześnie inż. Fukan został wybrany do Komisji Strategicznej UNIFE  oraz na przewodniczącego Komisji UNIFE d.s. małych i średnich przedsiębiorstw.

Podczas posiedzenia inauguracyjnego inż. Fukan już jako członek Komisji Prezydialnej spotkał się z komisarzem UE ds. transportu Violettą Bulc i komisarzem ds. polityki regionalnej Coriną Cretu.  Podczas tych spotkań omawiano aktualne priorytety, problemy i cele strategiczne europejskiego przemysłu kolejowego na najbliższą kadencję Komisji Europejskiej.

Inż. Fukan w ramach swych obowiązków w wyżej wymienionych komisjach będzie bronić interesów firm środkowo-europejskich z branży kolejowej i walczyć o lepszy dostęp do europejskich narzędzi finansowania budowy infrastruktury kolejowej i prowadzenia badań kolejowych. Priorytetami z punktu widzenia Komisji Europejskiej w obecnej kadencji ma być wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, z naciskiem na transport w celu zwiększenia udziału w pozyskiwaniu środków europejskich przez przemysł kolejowy.

Wybór inż. Fukana na tak istotne funkcje jest wynikiem długotrwałej systematycznej pracy zespołu OLTIS Group w branży kolejowej, aktywnej działalności w UNIFE, ERRAC, ERA/TSI oraz obecności w europejskich badaniach kolejowych.  Jest też konkretnym wynikiem udziału firmy w projektach 7. programu ramowego Horizon 2020 i udziału w fazie przygotowawczej Shift2Rail JTI.