LinkedIn

25.-27.4.2018
Europejskie Dni TEN-T, mające na celu rozwijanie dialogu i pogłębianie współpracy w zakresie inteligentnego, zrównoważonego i bezpiecznego transportu, odbędą się od 25 do 27 kwietnia 2018 r. z udziałem przedstawicieli OLTIS Group. Podczas wydarzenia zaplanowano bogaty program, obejmujący wykłady specjalistyczne i warsztaty.

Zapraszamy na stoisko OLTIS Group, na którym z chęcią przedyskutujemy możliwości współpracy podczas realizacji projektów nie tylko europejskich.

Cieszymy się na Państwa odwiedziny!

https://tentdays.eu/2018/