LinkedIn

29.01.2019

Firmy z grupy OLTIS aktywnie uczestniczą w życiu społecznym w swoich miejscach pracy i pomagają w wielu dziedzinach. Od wielu lat jest wspierane stowarzyszenie Caritas Šternberk, Dom Dziecka Dagmar w Brnie, a w Polsce SOS Wioski Dziecięce, Rodzinny Dom Czasowego Pobytu „Sindbad” w Ustroniu.
Oprócz tego, podczas organizowanej przez Oltis Polska konferencji Systemy Kolejowe przebiega loteria fantowa, z której zysk jest przeznaczony na leczenie chorej na porażenie mózgowe Terezki Honek. Firmowe przedmioty reklamowe zamawiane są głównie w miejscach pracy chronionej. Oltis przekazuje również pieniądze małym klubom sportowym istniejącym w miejscach działalności spółek grupy.

OLTIS Group kładzie nacisk na minimalizację wpływu swojej działalności na środowisko. Nowoczesna siedziba w Ołomuńcu wyposażona jest w najnowsze technologie i zalicza się do budynków energooszczędnych. Do ogrzewania i chłodzenia budynku wykorzystuje technologie pomp ciepła w systemie powietrze-powietrze. Woda deszczowa z obiektu jest gromadzona w specjalnych zbiornikach i jest przeznaczona do spłukiwania toalet. Sprzątanie pomieszczeń odbywa się z zastosowaniem przyjaznych dla środowiska środków czyszczących. Pracownicy segregują śmieci i dążą do ich zminimalizowania, zwłaszcza jeśli chodzi o zużycie papieru. Zasady te są stosowane w poszczególnych oddziałach. Od ponad 10 lat przebiega ekologiczne uświadamianie pracowników firmy w magazynie firmy na temat ekologii, zdrowego stylu życia i zdrowej diety.