LinkedIn

30. 9. 2018
Oczekujemy, że zostaną przyznane trzy nowe projekty w ramach europejskiej inicjaltywy kolejowej na wsparcie badań i innowacji.

SPRINT – Semantics for PerfoRmant and scalable INteroperability of multimodal Transport
Celem projektu SPRINT jest poprawa wydajności interfejsu IF oraz uproszczenie / zautomatyzowanie wszystkich niezbędnych kroków potrzebnych do zintegrowania nowych usług i podsystemów w IP4.
W tym projekcie OLTIS Group będzie pełnił rolę kierownika pakietu roboczego WP5 Work Progress,
” Proof-of-concepts Implementation and Validation „, gdzie będzie mógł wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie w rozwijaniu konwerterów opartych na semantycznej interoperacyjności, które nabył już poprzez udział w poprzednich projektach, takich jak IT2Rail lub ST4RT. Oltis Grup będzie również zaangażowany w prace w pakietach roboczych WP2, WP3, WP4 i WP6.
W projekcie weźmie udział 8 partnerów z 4 krajów UE, włącznie z OLTIS Group.
Koordynatorem jest UNIFE.

Shift2Maas – Shift2Rail IP4 enabling Mobility as a Service and seamless passenger experience
Głównym celem projektu Shift 2 MaaS jest wspieranie wdrażania technologii IP4 oraz pokonywanie technicznych i nietechnicznych barier utrudniających wdrażanie nowych zintegrowanych platform mobilnych.
OLTIS Group będzie liderem pakietu roboczego WP3 – „Operational Design of Demonstrations and Support” oraz członkiem „Quality Assurance Committee”, który będzie monitorował stan realizacji projektu oraz efektywność systemu zarządzania jakością w celu otrzymania najlepszych wyników projektu.
W projekcie bierze udział 14 partnerów z 9 krajów UE, z Czech oprócz OLTIS Group zaproszeni zostali przedstawiciele firm KORDIS JMK i RegioJet.
Koordynatorem projektu jest UITP (International Public Transport Association).

ASSETS4RAIL – Measuring, monitoring and data handling for railway assets; bridges, tunnels, tracks and safety systems
Celem projektu Asset4Rail jest przyczynienie się do osiągnięcia celu IP3 S2R, który ma zapewnić wydajną i niezawodną infrastrukturę kolejową.
Projekt Assets4Rail jest podzielony na dwie robocze części (Workstream) – na WS1 (tunele i mosty) oraz WS2 (pojazdy trakcyjne i SRK).
OLTIS Group bierze udział w WP7 – „Monitorowanie pociągu”, gdzie wykorzystuje swoje doświadczenie z zakresu RFID, zwłaszcza rozwój rozwiązania RFID do odczytu / zapisu, które to dane są wykorzystywane w procesach i systemach kolejowych.
Konsorcjum składa się z 19 uczestników z 10 różnych krajów UE.
Koordynatorem projektu jest EURNEX ( European Rail Research Network of Excellence)

Wszystkie projekty rozpoczną się 1 grudnia 2018 a skończą 31 grudnia 2020.