LinkedIn

W Pradze odbyło się Euroazjatyckie Forum Kolejowe z udziałem najwyższych przedstawicieli organizacji kolejowych

Zagadnienia rozwoju transportu kolejowego w zakresie przewozów towarowych, infrastruktury, bezpieczeństwa i debaty o integracji systemów transportowych były tematem Euroazjatyckiego Forum Kolejowego, które odbyło się 12 marca 2013 r. w Pradze.

Prezentacje przedstawili i na pytania odpowiadali Vladimir Jakunin, prezydent Kolei Rosyjskich (RŻD) i  przewodniczący Międzynarodowej Unii Kolejowej (UIC), Philippe Citroën, dyrektor generalny Zrzeszenia Europejskiego Przemysłu Kolejowego (UNIFE) i Libor Lochman, dyrektor wykonawczy Zrzeszenia  Europejskich Firm Kolejowych i Zarządców Infrastruktury (CER).   Moderatorem forum był prof. Petr Moos, prorektor Politechniki Praskiej (ČVUT).

Rangę spotkania potwierdza pochodzenie uczestników: w forum wzięli udział specjaliści z ponad 21 państw.  Żywo dyskutowali przy okrągłym stole.  Omawiali rolę Kolei Rosyjskich w rozwijaniu euro-azjatyckiego korytarza kolejowego.  Prezydent firmy Vladimir Jakunin zaprezentował partnerom możliwości Kolei Transsyberyjskiej oraz potencjał RŻD jako całości – organizacji obsługującej magistrale północ-południe i wschód-zachód.

„Dlaczego mówimy o magistralach transportowych? Ponieważ w obecnych czasach to nie tylko przestrzeń, po której poprowadzono linię.  W obecnych czasach należy traktować magistralę transportową jako zintegrowany system transportowy, który łączy różne rodzaje transportu, żeby było możliwe szybkie i bezproblemowe wykonywanie przewozów i dostaw towarów.”
Vladimir Jakunin, prezydent RŻD

Zagraniczni uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz problemami.  Były one podobne w różnych krajach.  Jednym z najpilniejszych problemów jest silna potrzeba rozwijania infrastruktury.  W dyskusji na Forum pojawiały się głosy, że Unia Europejska w najbliższych siedmiu latach udzieli dotacji, ale tylko na poziomie 10% rzeczywistego zapotrzebowania.

„Jeżeli chcemy zwiększyć liczbę podróżnych i rozwijać przewozy towarowe koleją, to musimy mieć rozwiniętą infrastrukturę o najwyższej jakości.  Jest to podstawowy warunek, w przeciwnym wypadku możemy zapomnieć o podwyższaniu liczb pasażerów i ilości przewożonych towarów.  Jest to przesłanie, z którym trzeba zwracać się do polityków na poziomie europejskim. Trzeba podkreślić, że Komisja Europejska słucha tych sygnałów i popiera zwiększenie inwestycji w infrastrukturę kolejową.”
Libor Lochman, dyrektor wykonawczy CER

Spośród licznych uczestników Forum należy wymienić:
Sergey Kiselev, (ambasador Federacji Rosyjskiej w Republice Czeskiej), Sergey Aristov (zastępca ministra transportu Federacji Rosyjskiej), Miloslav Hala (zastępca ministra transportu Republiki Czeskiej), Valery Reshetnikov (senior vice-prezydent, RŻD), Anatoli Meshcheryakov (vice-prezydent, RŻD), Alexander Saltanov (vice-prezydent, RŻD), Salman Babaev (vice-prezydent, RŻD), Vladimír Ľupták (dyrektor generalny, ZSSK Cargo), Štefan Hlinka (dyrektor generalny, ŽSR).

Euroazjatyckie Forum Kolejowe zostało zorganizowane przy okazji czwartej edycji międzynarodowej konferencji International Rail Freight Conference (IRFC 2013), która odbyła się od razu po Forum w dniach 13-15 marca 2013. Forum i konferencję organizowała firma JERID, członek OLTIS Group.