LinkedIn

Projekt IT2Rail to przedsięwzięcie realizowane w ramach 1 wyzwania programu Horyzont 2020. Jego przedmiotem jest rozwój rozwiązań informatycznych dla zrównoważonego, multimodalnego transportu osobowego. W projekcie weźmie udział konsorcjum firm składające się z 27 partnerów z 9 państw europejskich. Realizacja projektu będzie odbywać się w latach 2015-2017.

Koordynatorem całego konsorcjum jest UNIFE. OLTIS Group bierze udział w 7 pakietach roboczych (z dziewięciu). Pełni poza tym rolę lidera pakietu roboczego WP4, w ramach którego najwięcej uwagi poświęca aplikacji Trip Tracker.

IT2Rail będzie rozwijać nową koncepcję sprzedaży biletów polegającą na interoperacyjności miedzy różnymi rodzajami transportu. Celem jest możliwość zarezerwowania i zapłacenia przez pasażera biletu jednym kliknięciem; rezultatem będzie możliwość podróżowania z wykorzystaniem środków transportu różnych operatorów (kolej, komunikacja miejska, lotnicza). Pasażer natychmiast po zakupie biletu otrzyma dostępy (elektroniczne uprawnienia lub linki do nich). Uprawnienia elektroniczne będzie można odczytać za pomocą specjalnych urządzeń weryfikujących przez cały czas trwania podróży multimodalnej, np. za pomocą smartfona.

Duże znaczenie będzie miało uwzględnienie specjalnych potrzeb i preferencji pasażera. W tym celu zostanie utworzonych kilka innych aplikacji, takich jak: Travel Shoper, Ticketing, Trip Tracker i Travel Companion.

 

IT2Rail

Nov-IT2R-2    Nov-IT2R-1