LinkedIn

Od 18 do 20 marca 2015 r. w Clarion Congress Hotel Prague**** odbyła się piąta edycja międzynarodowej konferencji o kolejowych przewozach towarowych (IRFC 2015), tym razem równolegle z pierwszą edycją międzynarodowej konferencji ERICC, poświęconej europejskim badaniom kolejowym i innowacjom. Hasło przewodnie całej konferencji ERRIC/IRFC 2015 brzmiało „Badania i innowacje – siła napędowa konkurencyjności“. Konferencję zorganizowała firma OLTIS Group, pod patronatem wicepremiera czeskiego rządu ds. nauki, badań i innowacji, ministerstwa transportu, ministerstwa edukacji oraz organizacji międzynarodowych UNIFE (Zrzeszenie Europejskiego Przemysłu Kolejowego), UIC (Międzynarodowa Unia Kolejowa), CER (Wspólnota Europejskich Kolei i Zarządców Infrastruktury) oraz OSŻD (Organizacja Współpracy Kolei). Konferencję wsparło 13 partnerów, przede wszystkim organizacje międzynarodowe.

W tegorocznej edycji wzięło udział 301 uczestników z 27 państw, wśród nich 58 najwyższych przedstawicieli firm kolejowych i organizacji. Na liście referentów znalazło się rekordowych 75 nazwisk, wśród nich przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstwa transportu, UIC, ERA, UNIFE, CER i innych ważnych organizacji europejskich oraz azjatyckich.

W programie pierwszego dnia przewidziano wystąpienia czołowych przedstawicieli międzynarodowych organizacji kolejowych, w których omawiali badania, innowacje, zagadnienia konkurencyjności kolei, liberalizacji i możliwości współpracy.

João Aguiar Machado, z dyrekcji generalnej Mobilność i Transport Komisji Europejskiej w swoim przemówieniu pokreślił potrzebę zwiększenia udziału kolei w wolumenie przewozów: „Udział kolei pozostaje bardzo skromny w porównaniu do innych rodzajów transportu np. drogowego, który ma udział w rynku wynoszący 90%. Jeżeli chodzi o transport towarowy, to tutaj nie widać żadnego rozwoju. Udział kolejowego transportu towarowego pozostaje w ostatnich 15 latach na poziomie 10-11%, w porównaniu do 45% transportu drogowego oraz 37% morskiego. Jest co poprawiać. Należy podjąć zasadnicze działania zarówno w transporcie osobowym, jak i towarowym, żeby kolej mogła zwiększyć udział w zaspokajaniu popytu przewozowego w przyszłych dziesięcioleciach. Pozytywnie to wpłynie zarówno na nasze środowisko, jak i przeciążone drogi“.

Pierwszego dnia w programie konferencji były trzy sekcje tematyczne:
• Siła napędowa konkurencyjności kolejowej
• Wspólne przedsięwzięcie Shift2Rail
• Wyzwania strategiczne w sektorze kolejowym

Minister transportu Republiki Czeskiej Dan Ťok zainaugurował dzień wykładem o rozwoju infrastruktury kolejowej w kontekście 4. pakietu kolejowego UE. Wyraził wsparcie dla rozwoju i otwartości kolei: „Sytuacja w Czechach jest taka, że nasze główne linie kolejowego wykorzystują 95% swojej przepustowości. Podobne doświadczenie z wykorzystaniem kolei są w państwach sąsiednich. A Czechy mają jedną z najgęstszych linii kolejowych w Europie. Czyli zapotrzebowanie na kolej jest i w żadnym wypadku nie można mówić o braku konkurencyjności“.
Vladimir Jakunin, dyrektor generalny Kolei Rosyjskich i przewodniczący UIC w swoim wystąpieniu wskazał na to, że tematy konferencji są bardzo aktualne i gorące, a wydarzenie jest w Europie wyjątkowe, bo zajmuje się właśnie tymi tematami. „Na kolej europejską trzeba patrzeć w szerokim kontekście sensownego udziału w procesach logistycznych. Całym transportem towarowym należy zarządzać procesowo“.
Jean-Pierre Loubinoux, dyrektor generalny UIC w swoim wystąpieniu podkreślił 4 kwestie, które uważa za filary systemu kolejowego: „Są nimi dostępność infrastruktury i sieci, innowacje i kreatywność, inteligencja i wiedza oraz interoperacyjność i intermodalność“.
Drugiego dnia konferencja odbywała się w dwóch równoległych sekcjach (ERRIC + IRFC). Część ERRIC (European Research and Innovation Conference) przyniosła możliwość zapoznania się z inicjatywą SHIFT²RAIL i jej celami, ramowym programem i poszczególnymi programami innowacyjności. Program konferencji został podzielony na następujące podsekcje specjalistyczne: europejskie badania kolejowe, rozwiązania IT dla bezawaryjnego i atrakcyjnego transportu osobowego, technologie dla zrównoważonego i atrakcyjnego europejskiego transportu towarowego, efektywna kosztowo i bezawaryjna infrastruktura wysokoprzepustowa oraz inne kolejowe działania badawcze i innowacyjne.

Sekcja IRFC (International Rail Freight Conference) zaprezentowała w swojej piątej już edycji doświadczenia i udane projekty dotyczące międzynarodowych przewozów towarowych, przede wszystkim miedzy Europą a Azją. Omawiano między innymi Euro-Asian Land-Bridge, rozwój rynku kolejowego transportu towarowego, logistyki intermodalnej oraz wsparcie techniczne w kolejowych przewozach towarowych.

Konferencji towarzyszyła wystawa, na której zaprezentowało się 15 wystawców – przewoźnicy kolejowi, przemysł kolejowy, firmy IT, organizacje międzynarodowe, a także media.

Trzeciego dnia konferencji, odbyła się wycieczka do zaplecza technicznego praskiego metra. Uczestnicy mogli zwiedzić wciąż nieotwarte stacje metra Nemocnice Motol, Petřiny, Veleslavín i Bořislavka. Całe wydarzenie zakończyło się przejażdżką zabytkowym tramwajem i wspólnym obiadem w restauracji U Kalicha. Partnerem trzeciego dnia konferencji była firma AŽD Praha.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie na www.railconference.com.

 

IRFC/ERRIC 2015    IRFC/ERRIC 2015

IRFC/ERRIC 2015    IRFC/ERRIC 2015

IRFC/ERRIC 2015   IRFC/ERRIC 2015   IRFC/ERRIC 2015