LinkedIn

 

W tym roku mieliśmy możliwość wziąć udział, w charakterze wystawców, w kongresie informatyki kolejowej Rolling-NET 2016 w Budapeszcie, który jak sama nazwa wskazuje dotyczył przede wszystkim technologii informatycznych na kolei. Jest to pierwszy kongres, na którym oprócz ogólnych tematów kolejowych, poruszane były również zagadnienia automatyzacji i technologii IT na przykład IoT.

Patrząc na program wydarzenia można było wyciągnąć wniosek, że kongres dotyczył prawie wszystkich zakresów tej części przemysłu kolejowego. Oprócz wysłuchania referatów specjalistycznych mieliśmy możliwość spotkać się z licznymi wystawcami, od producentów pojazdów kolejowych po firmy doradcze działające w branży kolejowej.

Odwiedzający mogli nacieszyć wzrok atrakcjami estetycznymi, ponieważ całe wydarzenie zostało zorganizowane w sposób bardzo pomysłowy – człowiek  momentami znajdował się w pojazdach kolejowych, a kiedy indziej na peronie.

Dziękujemy wszystkim naszym partnerom i odwiedzającym za obecność na tym wspaniałym wydarzeniu i cieszymy się na współpracę w przyszłości.