LinkedIn

29 marca 2012 JERID, wraz ze swoimi partnerami (firmą TMSoft, biurem CzechTrade w Kijowie i firmą Express-Interfracht Brno) zorganizował seminarium „Kolejowe przewozy towarowe w Europie i narzędzia softwarowe do ich wsparcia”.

Celem seminarium było wzmocnienie sprzedaży rosyjskojęzycznej wersji programu ERIC (ERIC RU), zaprezentowanie firmy TMSoft jako oficjalnego partnera na Ukrainie i przedstawienie kompletnego port folio firmy JEIRD i obszarów działań grupy OLTIS.

Seminarium wzbudziło duże zainteresowanie.  Do uczestników należeli menedżerowie i specjaliści z firm spedycyjnych, a także działów logistycznych zakładów produkcyjnych.  Około połowa z 50 uczestników to dotychczasowi klienci TMSoft.  Oprócz uczestników z Kijowa, na konferencję dotarli również specjaliści z Dniepropietrowska, Krzywego Rogu, Zaporoża, Odessy i Moskwy.