LinkedIn

Artykuł autorstwa naszej koleżanki, Dr Inż. Petry Juránkovej, który został opublikowany w materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej „Horyzonty transportu kolejowego 2020” ma na celu przedstawienie MaaS (Mobility-as-a-Service = Mobility as a Service) zarówno w ujęciu ogólnym, jak i pod względem jego realizacji w środowisku międzynarodowych projektów badawczych. W szczególności jest to projekt Shift2MaaS (w ramach programu Shift2Rail), w którym OLTIS Group jest liderem pakietu roboczego, który zajmuje się wsparciem i organizacją demonstracji pilotażowych.

Ogólnie rzecz biorąc, projekty Shift2Rail w obecnym czasie rozwijają technologie i narzędzia dla dostawców usług transportowych i pasażerów, które mogą być wykorzystywane w aplikacjach MaaS, i powinny przyspieszyć wdrażanie tych nowych schematów MaaS. Artykuł w głównej części opisuje zawartość projektu Shift2MaaS, a zwłaszcza rozwiązanie pilotażowe we wszystkich lokalizacjach demonstracyjnych, tj. Lizbonie, Maladze i korytarzu środkowowschodnim. OLTIS Group w ramach projektu Shift2MaaS, którego jest partnerem, wraz z KORDIS JMK organizuje pilotaż w Czechach, którego celem jest przetestowanie opracowanego rozwiązania w praktyce, które reprezentuje aplikacja Travel Companion. W tym celu 19 kwietnia 2021 odbył się „Pilotaż on-line” z udziałem 22 testerów, którzy korzystali z tej aplikacji podczas swoich normalnych podróży w okresie od 20 do 30 kwietnia 2021 r. W tym samym stopniu pilotaż odbywa się również w Niemczech, a w jego przygotowaniu i organizacji pomagają pracownicy OLTIS Group.

Artykuł w PDF tutaj
Link do tekstów konferencyjnych tutaj