LinkedIn

22 czerwca br w Warszawie odbyła się już po raz czwarty konferencja Truck & Business Day w której uczestniczyli menedżerowie transportu drogowego i właściciele firm z tej branży. Organizatorem było wydawnictwo Eurologistics a OLTIS Group występował po raz pierwszy w roli partnera tej imprezy. Naszą grupę reprezentowali Tomasz Kroca, Hana Ruliskova oraz Piotr Klimek z JERID Polska.

Konferencja była poświęcona zagadnieniom rynku transportowego. Jej uczestnicy zostali zapoznani z nowymi rozwiązaniami prawnymi, możliwością pozyskiwania funduszy unijnych oraz z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i narzędziami dedykowanymi dla branży transportowej.

W czasie konferencji Piotr Klimek z Jerid Polska wystąpił z prezentacją „Przesyłki pod specjalnym nadzorem – kluczowa rola informacji w procesie zarządzania transportem”.