LinkedIn

Należąca do OLTIS Group firma CID International zorganizowała 11 maja 2016 w miejscowości Zaječí na Morawach warsztaty, podczas których zaprezentowała swoim klientom nowości ze świata technologii informatycznych. Nowe rozwiązania dotyczyły przede wszystkim technologii przenośnych, których znaczenie rośnie we wszystkich dziedzinach naszego życia, nie wyłączając z tego logistyki.

Interesującą dyskusję wywołała aplikacja na smartofony do wzajemnej komunikacji między dyspozyturą a kierowcą. Aplikacja umożliwia przenoszenie czynności wpisywanych on-line przez kierowcę na tablicę dyspozytora w systemie LORI. Wspiera również automatyczne tworzenie elektronicznej karty drogowej, zawiera moduł do ewidencjonowania szkód (wraz z fotodokumentacją) i umie czytać kody kreskowe oraz QR.

Z dużym zainteresowaniem spotkała się nowa wersja narzędzia web do składania zamówień, utworzonego na platformie MVC (Model-View-Controller). Firma CID International utworzyła również aplikację mobilną, służącą do prostego wpisywana i przejrzystego kontrolowania zamówień na stronie za pomocą smartfona.

Uwagę uczestników przyciągnęły również pozostałe prezentowane nowości, do których należą: moduł do edycji wydruków, nowa wersja tablicy dyspozytora oraz nowy moduł do kalkulacji i modelowania trasy z uwzględnieniem istotnych parametrów wybranych zamówień.

Ostatnie wystąpienia poświęcone były aktualnym programom dotacyjnym w transporcie, a także nowym perspektywicznym technologiom francuskiej firmy SIGFOX, która do transferu danych wykorzystuje sieć nadajników naziemnych. W Czechach usługę tę świadczy T-Mobile. Główną zaletą tego rozwiązania są znacznie niższe koszty zakupu i eksploatacji w porównaniu do dotychczasowych rozbudowanych systemów GPS lub GPRS.

W warsztatach wzięło udział około 30 uczestników z 12 firm, którzy pozytywnie ocenili nie tylko zaprezentowane nowości, ale docenili również możliwość dyskusji i nieformalnej wymiany doświadczeń po zakończeniu oficjalnej części programu.

Firma CID International dziękuje wszystkim uczestnikom za ich zainteresowanie jej rozwiązaniami i cieszy się na spotkanie podczas podobnych okazji.

 

Workshop pro silniční dopravce a speditéry Workshop pro silniční dopravce a speditéry Workshop pro silniční dopravce a speditéry Workshop pro silniční dopravce a speditéry1