LinkedIn

19 września 2017 r. został zatwierdzony projekt konsorcjum firmy OLTIS Group i jego węgierskich partnerów FLOYD i MMV „Wdrożenie TSI TAF u prywatnych węgierskich przewoźników kolejowych“.
Spośród 332 złożonych wniosków, wybrano 152 projekty, który mają przyczynić się do cyfryzacji
i dekarbonizacji transportu. Zatwierdzone projekty opiewają na kwotę 2,6 miliardów euro i będą finansowane za pomocą Instrumentu „Łącząc Europę“ (CEF). Zakres wsparcia waha się od 20 do 50%, a niektóre państwa uzyskały dofinansowanie w wysokości nawet 85% wartości projektów.
W ramach projektu firm OLTIS Group, FLOYD i MMV, z budżetem całkowitym wynoszącym 1,25 miliona euro, w latach 2018-2020 nastąpi wdrożenie funkcjonalności TSI TAF w systemach informatycznych przewoźników węgierskich.
Projekt umożliwi rozwój i wdrożenie standardów wymiany danych zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacje telematyczne dla przewoźników towarowych (TAF TSI) w systemach informatycznych wykorzystywanych przez przewoźników kolejowych do planowania i zarządzania operacyjnego. TSI TAF wymaga, żeby do dotychczasowych funkcji została dodana możliwość komunikacji z zarządcami infrastruktury , współpracującymi przewoźnikami i posiadaczami wagonów.
Celem projektu jest pomoc dla przewoźników prywatnych, którzy nie mają kompleksowych systemów, wykorzystywanych przez największych przewoźników, w spełnieniu nowych wymagań. Projekt umożliwi im osiągnąć pełną interoperacyjność po niższych kosztach, ale za pomocą tak samo kompleksowych rozwiązań, jakie mają najwięksi przewoźnicy.