LinkedIn

Firma OLTIS Hungária Kft. wzięła udział w konferencji InnoRail 2017 jako wystawca. Przedstawiciel spółki Zoltán Nagy, specjalista w branży kolejowej, wystąpił z referatem na temat nowych programów do monitorowania przesyłek, spełniających reguły TAF TSI.