LinkedIn

25.–26.10.2017
OptiYard (Optimised Real-time Yard and Network Management) to międzynarodowe przedsięwzięcie, którego celem jest optymalizacja procesów zarządzania stacjami rozrządowymi, terminalami i ich powiązań z siecią kolejową. Program wpisuje się w cele Unii Europejskiej w transporcie kolejowym, które są wdrażane w ramach Shift2Rail i Horyzontu 2020.
Bierze w nim udział 13 uczestników z siedmiu państw europejskich; z Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Włoch. W imieniu Czech, oprócz OLTIS Group, w projekcie bierze udział również największy krajowy przewoźnik towarowy – ČD Cargo. W dniach 25 i 26 października 2017 r. w siedzibie UIC odbyły się spotkania SMC, TMC i Kickoff z udziałem naszych przedstawicieli.
Procesy, którymi zajmuje się program OptiYard, przebiegają w czasie rzeczywistym i wpływają na terminowe i efektywne dostarczanie przesyłek wagonowych i składów całopociągowych na miejsce przeznaczenia. Przedmiotem projektu są następujące zadania:
• Zaproponowanie optymalizacji procesów zarządzania w węzłach oraz ich automatyzacji
• Zaprojektowanie procesów wzajemnej interakcji między węzłami i sieciami przylegających, odbywających się w czasie rzeczywistym
• Zamodelowanie i zasymulowanie funkcjonowania procesów zarządzania w węzłach i sieciach przylegających, zgodnie z projektem
• Ulepszenie procesów informowania i komunikacji między zarządcami infrastruktury, przewoźnikami, spedytorami i innymi zainteresowanymi osobami za pomocą ustandaryzowanych komunikatów, spełniających wymogi TAF TSI
• Stworzenie i zaprezentowanie oprogramowania, które w czasie rzeczywistym będzie świadczyć wsparcie decyzyjne podczas procesów zarządzania w węzłach.
Realizacja wyżej wymienionych punktów umożliwi zupełnie nowe podejście do krótkoterminowego planowania ruchu również w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych czy zamknięć. Umożliwi optymalizację procesu przewozowego przesyłek wagonowych, grup wagonów i składów całopociągowych z wykorzystaniem nowego oprogramowania. Efektem będzie zwiększenie wydajności i dokładności, dzięki czemu wzmocniona zostanie konkurencyjność transportu kolejowego, a także wzrośnie zadowolenie klienta w skutek dostarczania dokładnych i aktualnych informacji.