LinkedIn

Instytut Nauk Transportowych na wiedeńskiej politechnice (TU Wien, Institut für Verkehrswissenschaften) co roku organizuje „kolokwium” (sympozjum), którego 10., jubileuszowa edycja odbywała się w tym roku na terenie Wiedeńskiego Muzeum Techniki. Jego tematem była „Regionalizacja kolejowego transportu osobowego” i nie zabrakło na nim przedstawicieli naszej firmy.

Referenci byli przedstawicielami nie tylko dużych i małych przewoźników kolejowych czy zarządców infrastruktury, ale również należeli do nich koordynatorzy transportu, producenci wagonów, przedstawiciele sfery akademickiej i niezależnych firm prywatnych. Wygłosili referaty zawierające wiele cennych informacji i opinii, dotyczące organizowania osobowego transportu publicznego w Austrii, przede wszystkim pod zarządem krajów związkowych oraz lokalnych organów samorządowych.  Przedstawiciele regionów, praktycznie jednogłośnie, opowiadali się za priorytetową rolą kolei jako kręgosłupa systemu transportowego.