LinkedIn

Firma OLTIS Group a.s. zakończyła prace badawczo-rozwojowe w ramach programu „LOGCENTRA – wsparcie funkcjonowania sieci centrów logistycznych transportu intermodalnego, zorientowanych na transport kolejowy – model procesowy i rozwój zintegrowanego systemu informatycznego”.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, w ramach programu Trwałe prosperity. Zespół projektowy składał się z trzech firm, natomiast głównym realizatorem była firma OLTIS Group a.s., a współwykonawcami: Instytut Jana Pernera, o.p.s oraz  ČDT – Informační Systémy, a.s. Realizacja projektu trwała 38 miesięcy – od 11.2008 do 12.2011.

Jednym ze sposobów racjonalizacji kosztów transportu w łańcuchu logistycznym jest technologia centralizacji magazynów, czyli tworzenie centrów logistycznych dla transportu intermodalnego. Celem projektu było stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania procesami przewozów towarów w ramach sieci centrów logistycznych. Stworzony system informatyczny wspiera zarządzanie operacyjne z wykorzystaniem dostępnych informacji, zarządzanie przewozami od drzwi do drzwi przy zastosowaniu optymalizacji wykorzystanie środków transportu i innych zasobów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów, przekazywanie kompleksowych informacji z monitorowania on-line ruchu i stanu przesyłki (jednostki przewozowej) podczas całego procesu przewozowego. Wynikiem prac projektowych jest zupełnie nowy, przetestowany pilotażowo, system informatyczny, w pełni pokrywający problematykę centrów logistycznych dla transportu intermodalnego. Częścią składową rozwiązania jest aplikacja na terminale przenośne i nadbudowa www.

 

Projekt ten został zrealizowanych przy wsparciu ze środków budżetowych Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej