LinkedIn

26.3.2018

Dnia 26 marca 2018 w hotelu Grandior w Pradze odbyło się walne zgromadzenie ACRI (Asociace podniků českého železničního průmyslu- Stowarzyszenie Firm Czeskiego Przemysłu Kolejowego). W ramach zgromadzenia odbyło się głosowanie, w trakcie którego wyłoniono członków zarządu ACRI, między którymi znalazł się też Dyrektor Generalny firmy OLTIS Group, inż. Štefan Mestický.

Zarząd ACRI został wybrany w następującym składzie:
Josef Bárta, CZ LOKO, a.s.
Zdeněk Chrdle, AŽD Praha s.r.o.
Tomáš Ignačák, ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Zdeněk Malkovský, VÚKV a.s.
Štefan Mestický, OLTIS Group a.s.
Jaromír Šilhánek, ŠKODA ELECTRIC a.s.
Daniel Šotkovský, Třinecké železárny a.s.
Jakub Weimann, BONATRANS Group, a.s.

Wszystkim wybranym życzymy wielu sukcesów w pracy w nowej funkcji!