LinkedIn

W Brukseli, 13 października 2015 r., odbył się Wieczór Parlamentarny pod hasłem „Zachowanie czołowej pozycji przemysłu: wsparcie innowacyjności i konkurencyjności europejskich producentów kolejowych”. W tym wydarzeniu na najwyższym szczeblu, organizowanym przez rząd Hesji, UNIFE (Europejskie Zrzeszenie Transportu Kolejowego), przy wsparciu posłanki Parlamentu Europejskiego pani Martiny Werner (ITRE), wzięło udział ponad 200 osób. Debata dotyczyła zagadnienia, jak najlepiej zachować czołową pozycję tego strategicznego europejskiego przemysłu na globalnym rynku dostaw.  Ze względu na coraz większą konkurencję firm azjatyckich, jest oczywiste, że europejski przemysł kolejowy będzie musiał współpracować z liderami UE, żeby wzmocnić swoją konkurencyjność i zapewnić sprawiedliwe warunku rynkowe dla swoich produktów, zarówno na rynku europejskim, jak i światowym.

Wspólnie z przewodniczącym UNIFE (Zrzeszenie Europejskiego Przemysłu Kolejowego) Luitzem Bertlingiem i innymi ważnymi, wymienionymi niżej osobistościami europejskiego świata kolejowego, w dyskusji panelowej wziął udział dyrektor wykonawczy OLTIS Group, pan Miroslav Fukan.

Uczestnicy dyskusji panelowej:
Olivier Onidi, dyrektor European Mobility Network, DG-MOVE, Komisja Europejska
Lutz Bertling, prezydent, Bombardier Transportation; przewodniczący UNIFE,
Miroslav Fukan, dyrektor wykonawczy, Oltis Group, przewodniczący UNIFE SME Committee,
Johannes Hauber, przewodniczący grupy roboczej ds. produkcji urządzeń kolejowych, European Trade Union IndustriAll
Didier Herbert, dyrektor (pełniący obowiązki), konkurencyjność i semestr europejski, DG-GROW, Komisja Europejska

Dr Lutz Bertling, przewodniczący UNIFE i prezydent Bombardier Transportation przedstawił przemysł dostawców kolejowych i podkreślił jego znacznie dla gospodarki europejskiej, a także zagrożenia, z którymi musi się borykać, dodając: „Z historią sięgającą 175 lat, europejski przemysł kolejowy jest kręgosłupem europejskiej industrializacji i rozwoju ekonomicznego. Jest jednym z fundamentów europejskiej integracji łączącej państwa europejskie i obywateli w sposób korzystny dla środowiska. Dzisiaj nasz przemysł jest bardziej dynamiczny, innowacyjny i ważniejszy dla gospodarki europejskiej, niż kiedykolwiek wcześniej. Jesteśmy w momencie, kiedy konkurencja przemysłowa z Azji, przede wszystkim z Chin i Japonii, jest coraz bardziej intensywna.  UNIFE, docenia przede decyzję komisji ITRE Parlamentu Europejskiego o przygotowaniu oficjalnej uchwały o konkurencyjności europejskich producentów kolejowych. ”

Pani Martina Werner, posłanka Parlamentu Europejskiego i sprawozdawczyni komisji ITRE ds. uchwały o konkurencyjności europejskiego przemysłu kolejowego, powiedziała: „Jeżeli chcemy zapewnić długoterminową konkurencyjność przemysłu kolejowego, musimy myśleć bardziej po europejsku. Dotyczy to wszystkich aktorów: przedsiębiorstw, operatorów, polityków. Powinniśmy skoncentrować się na inwestycjach w technologie zrównoważone i interoperacyjne, a także w infrastrukturę kolejową i na współpracy uczestniczących stron, gdzie współpraca ma wartość dodaną”.

Uchwała powinna zostać przygotowana do końca 2015 roku. Przedstawiciele europejskiego przemysłu kolejowego mają nadzieję, że jej przyjęcie przez Parlament Europejski nastąpi w pierwszej połowie 2016 roku.

W całej Europie przemysł kolejowy zatrudnia ponad 400 000 ludzi. Osiągając obrót roczny wynoszący 47 miliardów euro, branża ta stanowi obecnie 46 % światowego rynku produkcji kolejowej. Udaje się to dzięki orientacji na eksport, silny rynek wewnętrzny, ale również dzięki naciskowi na innowacje.