LinkedIn

Na początku maja pod kierownictwem OLTIS Group rozpoczęły się prace przy zadaniu „Brno DEMO”. Naszym zadaniem jest przeniesienie i dostosowanie podstawowych celów projektu RIDE2RAIL (R2R) do warunków Republiki Czeskiej, a konkretnie Regionu Południowych Moraw. Z tego powodu zespół projektowy zorganizował spotkanie online z partnerami UNIZA i KORDIS , podczas którego nastąpiło rozdanie zadań i rozpoczęcie współpracy. Plany związane z przyszłą realizacją wersji demo z Brna zostały następnie przedstawione na pierwszym Consortium meetingu (spotkaniu wszystkich partnerów projektu) w dniu 20 maja 2020 r.

R2R to jeden z głównych projektów Programu Innowacji 4 ze Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail. W okresie 12/2019–5/2022 realizatorzy, w tym OLTIS Group, zajmą się dwoma zadaniami. Pierwszym z nich jest wprowadzenie do systemu transportu publicznego indywidualnego współdzielenia transportu (tzw. ride sharing) i jego wsparcie w mało pokrytych obszarach. Drugim zadaniem jest stworzenie funkcjonalnego systemu klasyfikacji ofert podróży pod kątem preferencji klientów i ich wpływu na środowisko.