LinkedIn

7.-9. 10. 2019

Na początku października przedstawiciele zespołu projektowego udali się do Helsinek na wydarzenie Digital Transport Days zorganizowane przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) pod auspicjami Komisji Europejskiej.

Wykłady i warsztaty były prowadzone na dużą skalę i dotyczyły tematów od digitalizacji, (elektro)mobilności po nowe trendy w transporcie multimodalnym oraz inne tematy z zakresu badań i rozwoju.

To kilkudniowe wydarzenie było doskonałą okazją do zaprezentowania wyników poprzednich lub obecnie realizowanych projektów. Z niego skorzystało kilkadziesiąt firm, w tym OLTIS Group.

Mimo iż na miejscu było wiele atrakcji w postaci dronów czy rowerów elektrycznych, wielu uczestników przybyło również na nasze stoisko, na którym (jako jedyni z Republiki Czeskiej) rozpowszechnialiśmy edukację w zakresie interoperacyjności na kolei i omawialiśmy pozytywne i negatywne aspekty całego procesu, z jakimi zmagamy się podczas prac wdrożeniowymi.

Cieszymy się, że wiele podmiotów podjęło tę kwestię, i że interoperacyjność staje się dla wielu firm i osób tematem aktualnym. Zobaczymy, czy uda nam się nawiązać dalsze partnerstwa lub nowe współprace.