LinkedIn

Podczas InnoTrans 2018 Violeta Bulc, europejska komisarz do spraw transportu, wręczyła nagrodę „Shift2Rail Research & Innovation Award 2018” w kategorii „Cyfryzacja” koordynatorowi projektu IT2Rail. Firma OLTIS Group uczestniczyła w projekcie jako jeden z 27 partnerów.

Projekt IT2Rail jest udanym projektem w ramach pierwszego zaproszenia do programu „Horyzont 2020”. Celem projektu jest zapewnienie bezproblemowego podróżowania, umożliwiającego dostęp do pełnej podróży multimodalnej. Konsorcjum firm zajmujące się projektem, składało się z 27 partnerów w 9 krajach europejskich. Projekt był realizowany w 2015 r. – 2018 r.

Koordynatorem całego konsorcjum było UNIFE. OLTIS Group był początkowo zaangażowany w 7 pakietów roboczych, ostatecznie było ich 9. Ponadto, działał jako lider pakietu roboczego WP4 Trip Tracker, w ramach którego wykonał największą i najważniejszą część pracy.