Facebook Twotter LinkedIn

Badania i innowacje

 Produkty OLTIS Group zostały zweryfikowane jako odpowiadające TSI

EUAR
The European Union Agency for Railways (EUAR) zweryfikowała oprogramowanie OLTIS Group według TSI TAF jako spełniające wymagania rozporządzenia nr.1305/2014 EU i jego dokumentacji technicznej.
Proces weryfikacyjny obejmuje produkty dla przewoźników kolejowych oraz managerów infrastruktury.
 
Informacja TSI-TAF dotycząca weryfikacji jest dostępna poniżej: www.era.europa.eu

EUROPEJSKIE PROGRAMY BADAWCZO-ROZWOJOWE

SPRINT (S2R-OC-IP4-01-2018) [2018–2020]SPRINTSPRINT
Semantics for PerfoRmant and scalable INteroperability of multimodal Transport
 
 
Shift2MaaS (S2R-OC-IP4-02-2018) [2018–2020]Shift2MaaSShift2MaaS
Shift2Rail IP4 enabling Mobility as a Service and seamless passenger experience
 
 
Assets4Rail (S2R-OC-IP3-01-2018 ) [2018–2021]Assets4RailAssets4Rail
Measuring, monitoring and data handling for railway assets; bridges, tunnels, tracks and safety system
 
 
OPTIYARD (S2R-OC-IP5-01-2017) [2017–2019]OPTIYARDOPTIYARD
Zoptymalizowane zarządzanie stacją rozrządową i siecią w czasie rzeczywistym (Optimized Real-Time Yard and Network Management)
 
GOF4R (S2R-OC-IP4-01-2016) [2016–2018]GoF4RGoF4R
Zarządzanie ramami interoperacyjności w mobilności kolejowej i intermodalnej (Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility)
 
ST4RT (S2R-OC-IP4-02-2016) [2016–2018]ST4RTST4RT
Transformacje semantyczne w transporcie kolejowym (Semantic Transformations for Rail Transportation)
 
VITE (S2R-OC-IP2-02-2016) [2016–2018]VITEVITE
Wirtualizacja środowiska testowego (Virtualisation of the Testing Environment)
 
IT2Rail (Horizon 2020, 1. wyzwanie) [2015–2017]HORIZON 2020HORIZON 2020
Technologie informatyczne w Shift2Rail (Information Technologies for Shift2Rail)
 
 
CAPACITY4RAIL (7. program ramowy, 6. wyzwanie) [2013–2017]CAPACITY4RAILCAPACITY4RAIL
Projekt rozwoju nowych technologii kolejowych w celu zwiększenia przepustowości do roku 2050
 
 
 
MERLIN (7. program ramowy, 5. wyzwanie) [2012–2015]MERLINMERLIN
Projekt mający na celu obniżenie zużycia energii o 10%
 
 
D-RAIL (7. program ramowy, 4. wyzwanie) [2011–2014]D-RailD-Rail
Prewencji wykolejeń w kolejowym transporcie towarowym
 

Projekty EUREKA

EUREKA
 
 
EPLOSProjekt E! 11214 EPLOS [2017–2020]
Europejski portal usług logistycznych
 
 
OPTILOADProjekt E! 11159 OPTILOAD [2017–2020]
Optymalizacja załadunku towarów niestandardowych i urządzeń specjalnych na otwartych wagonach kolejowych
 
 
ERIC MobileProjekt E! 11156 ERIC Mobile [2017–2020]
Europejskie centrum informacji o transporcie kolejowym dla użytkowników końcowych, z wykorzystaniem platform mobilnych
 
 
EDMONDProjekt E! 9173 EDMOND [2015–2018]
Elektroniczne usługi danych do monitorowania przewozów materiałów niebezpiecznych
 
 
MONETProjekt E! 9172 MONET [2015–2017]
Centralny system monitorowania i analizy ruchu środków transportu
 
 
D-RailProjekt E! 7663 INNOLOGI [2014–2016]
Innowacyjna logistyka
 
 
TREXProjekt E! 7624 TREX [2014–2017]
Prace nad nowym systemem informatycznym wspierającym przewóz przesyłek nadzwyczajnych koleją, ze szczególnym naciskim na linie szerokotorowe i wdrożenie europejskich norm TSI
 
 
TABLOGProjekt E! 7619 TABLOG [2014–2017]
Wykorzystanie urządzeń przenośnych typu tablet i smartfon do gromadzenia i przetwarzania danych oraz operacyjnego zarządzania procesami w firmach transportowych, spedycyjnych i logistycznych
 
 
LOADFIXProjekt E! 6726 LOADFIX [2013–2016]
Prace nad aplikacją do załadunku i mocowania towarów na wagonach towarowych
 
 
REAL-BRIDGEProjekt E! 6725 REAL-BRIDGE [2012–2015]
Bazodanowy system informatyczny do wspierania przewozów kolejowych Europa-Azja wg CIM/SMGS
 
 
LOGI-GATEProjekt E! 5025 LOGI-GATE [2010–2012]
Brama RFID do odczytu wagonów kolejowych, pojazdów drogowych i urządzeń magazynowych
 
 
EIMISProjekt E! 4509 EIMIS [2010–2012]
Europejski intermodalny system informatyczny
 
 
LOGCHAIN+ ERWINProjekt E! 4062 LOGCHAIN+ ERWIN [2008–2011]
Europejska kolejowa infrastruktura sieciowa
 
 
NARVIKProjekt E! 3579 NARVIK [2006–2008]
Portal informacyjny o towarowych przewozach kolejowych w Europie
 
 
LOGCHAIN RAILMAPProjekt E! 3161 LOGCHAIN RAILMAP [2004–2007]
Elektroniczna mapa kolejowa Europy [Nagroda za najlepszy projekt programu EUREKA w roku 2009]

 FUNDUSZE STRUKTURALNE

WZMOCNIENIE POZYCJI FIRMY OLTIS Group a.s. NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Evropská Unie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej [2020–2022]
Celem uczestnictwa firmy OLTIS Group a.s. w projekcie Marketing – IV edycja jest wzmocnienie pozycji firmy na rynkach zagranicznych i zwiększenie procentu obrotu z handlu zagranicznego .
 
WSPARCIE HANDLU ZAGRANICZNEGO FIRMY OLTIS Group a.s.Unię Europejską
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej [2019–2020]
Celem udziału firmy OLTIS Group a.s. w projekcie Marketing –III edycja jest prezentacja na targach zagranicznych i wystawach, pozyskanie nowych klientów i wzmocnienie pozycji firmy za granicą.
 
NOWA MOBILNOŚĆ – systemy transportu dużych prędkości i zachowania transportowe ludnościNOWA MOBILNOŚĆ
The project is co-funded by the European Union [2018-2022]
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską [2018-2022]
Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy międzysektorowej i interdyscyplinarnej w badaniach zmian zachowań mobilnych ludności w kontekście rozwoju kolei dużych prędkości w Czechach.
 
WSPÓŁPRACA UNIWERSYTETU W PARDUBICACH I SFERY APLIKACJI w ukierunkowanych na aplikacje badaniach systemów lokalizacji, detekcji i symulacji dla procesów transportowych i przewozowych (PosiTrans)PosiTrans
The project is co-funded by the European Union [2018-2022]
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską [2018-2022]
Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój współpracy między sektorami organizacji badawczych a aplikacyjną sferą w aglomeracji Hradec-Pardubice w dziedzinie elektrotechniki, technologii informatycznych, transportu i logistyki.
 
DZIAŁALNOŚĆ FIRMY OLTIS GROUP NA RYNKACH ZAGRANICZNYCHUnię Europejską
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską [2018–2019]
Celem firmy OLTIS Group a.s. w projekcie Marketing jest zaprezentowanie się na zagranicznych targach i wystawach, pozyskanie nowych klientów i wzmocnienie pozycji firmy zagranicą.
 
SIECIOWE MODELOWANIE PRACY PRZEWOZOWEJ NA KOLEI Unię Europejską
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską [2015–2018]
Celem projekt jest utworzenie kompleksowego systemu informatycznego służącego do wspierania przewoźników osobowych podczas tworzenia oferty.
 
HANDEL ZAGRANICZNY I MARKETING FIRMY OLTIS GroupUnię Europejską
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską [2015–2017]
Celem projektu jest zaprezentowanie firmy OLTIS Group na wystawach i targach zagranicznych