LinkedIn

Badania i innowacje

 EUROPEJSKIE PROGRAMY BADAWCZO-ROZWOJOWE

 
X4ITSX4ITS (CEF-T-2022-SIMOBGEN) [2023–2027]
Central European cross-border cooperation for ITS
 
 
 

EDF
EDFSDMMS (EDF-2021-PROTMOB-D-DMM-2) [2022–2025]
Secure Digital Military Mobility System
 
 
 
FP5
Trans4M-RFP5 – TRANS4M-R (HORIZON-ER-JU-2022-FA5-01) [2022–2026]
Transforming Europe’s Rail Freight
 
 

 
S2R
 
IP4MaaSIP4MaaS (S2R-OC-IP4-01-2020) [2020–2023]
Shift2Rail IP4 to support the deployment of Mobility as a Service
 
 

OPTIMA OPTIMA (S2R-OC-IP2-02-2019) [2019–2023]
Communication Platform for Traffic Management Demonstrator
 
 
 
Ride2Rail Ride2Rail (S2R-OC-IP4-01-2019) [2019–2022]
Travel Companel Companion enhancements and RIDE-sharing services synchronised to RAIL and Public Transport
 
 
Shift2Maas Shift2MaaS (S2R-OC-IP4-02-2018) [2018–2020]
Shift2Rail IP4 enabling Mobility as a Service and seamless passenger experience
 
 
SPRINT SPRINT (S2R-OC-IP4-01-2018) [2018–2020]
Semantics for performant and scalable interoperability of multimodal transport
 
 
ASSETS4RAIL Assets4Rail (S2R-OC-IP3-01-2018 ) [2018–2021]
Measuring, monitoring and data handling for railway assets; bridges, tunnels, tracks and safety system
 

OptiYard OPTIYARD (S2R-OC-IP5-01-2017) [2017–2019]
Optimized Real-Time Yard and Network Management
 
 
 
GoF4R GOF4R (S2R-OC-IP4-01-2016) [2016–2018]
Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility
 

ST4RT ST4RT (S2R-OC-IP4-02-2016) [2016–2018]
Semantic Transformations for Rail Transportation
 

VITE VITE (S2R-OC-IP2-02-2016) [2016–2018]
Virtualisation of the Testing Environment
 
 
 
 

HORIZON
 
IT2Rail IT2Rail (MG-2.2-2014) [2015–2017]
Information Technologies for Shift2Rail
 
 
 
 
 
Seventh Framework Programme
 
CAPACITY4RAIL CAPACITY4RAIL (Seventh Framework Programme, 6th Call) [2013–2017]
The project aims at development of new railway technologies
for enhancing railway capacity till 2050
 
 
MERLIN MERLIN (Seventh Framework Programme, 5th Call) [2012–2015]
The project focused on energy efficiency targeting at a 10% reduction in energy consumption
 
 
D-RAIL D-RAIL (Seventh Framework Programme, 4th Call) [2011–2014]
The project is focused on prevention in derailment in rail freight operation
 
 

PROJEKTY TACR

TACR
 
AISTARCL01000180 Use of Artificial Intelligence in Support of Dispatcher Control of Rail Freight Transport (AISTAR)
This project is co-financed from the state budget by the Technology agency of the Czech Republic under the Progamme TRANSPORT 2030.
 
 

 PROJEKTY EUREKA

EUREKA
 
TIARALUE231023 TIARA [2024–2026]
Intelligent Rail freight Wagon
 
  
ELECTRAE!13626 ELECTRA [2021–2023]
Electronic Consignment Note for Combined Transport and Forwarding
 
  
MoP4RailE!13629 MoP4Rail [2021–2023]
Mobile platform for rail transports
 
  
VATRAE!13229 VATRA [2019–2022]
Research and development of the system for ensuring the transparency and traceability of data in transport of goods by rail
 
 
RailCOpE!12223 RailCOp [2018–2021]
Operator of Rail Wagon Consignments
 
 
OPTILOADE! 11159 OPTILOAD [2017–2020]
Optimisation of loading of oversized goods and special equipment on open railway wagons
 
 
ERIC MobileE! 11156 ERIC Mobile [2017–2020]
European rail information centre in freight transport for end-users on mobile platforms
 
 
EDMONDE! 9173 EDMOND [2015–2018]
Electronic transport data services for monitoring of dangerous goods
 
 
INNOLOGIE! 7663 INNOLOGI [2014–2016]
Innovative Logistics
 
 
TREXE! 7624 TREX [2014–2017]
Development of IT support for exceptional railway transports, broad gauge and TSI implementation
 
 
LOADFIXE! 6726 LOADFIX [2013–2016]
Development of the software web application for loading and fixing goods in railway freight wagons
 
 
REAL-BRIDGEE! 6725 REAL-BRIDGE [2012–2015]
Railway Euro-Asian Land Bridge Data Base System (Info Support of CIM/SMGS Transports)
 
 
LOGI-GATEE! 5025 LOGI-GATE [2010–2012]
RFID reader gate for railway rolling stock, road vehicles and storage mechanisms
 
 
EIMISE! 4509 EIMIS [2010–2012]
European inter-modal information system
 
 
LOGCHAIN+ ERWINE! 4062 LOGCHAIN+ ERWIN [2008–2011]
European railway infrastructure network
 
 
D-RailE! 3579 NARVIK [2006–2008]
European rail cargo portal
 
 
LOGCHAIN RAILMAPE! 3161 LOGCHAIN RAILMAP [2004–2007]
Electronic railway map of Europe [Awarded as the best]
 
 
The projects were supported under the INTER-EXCELLENCE II program of the Ministry of Education, Youth and Sports
MSMT.
 
 
 

 FUNDUSZE STRUKTURALNE

EU
Portal logistyczny OLTIS GROUP a.s.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską [2021-2023]
Celem projektu jest wzmocnienie ochrony cybernetycznej OLTIS Group a.s. a także modernizacja procesów produkcyjnych i infrastruktury informatycznej w celu unowocześnienia usług świadczonych klientom w zakresie logistyki.
 
EU
Nowa mobilność – systemy transportu dużych prędkości i zachowania transportowe ludności
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską [2018-2022]
Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy międzysektorowej i interdyscyplinarnej w badaniach zmian zachowań mobilnych ludności w kontekście rozwoju kolei dużych prędkości w Czechach.
 
Współpraca uniwersytetu w pardubicach i sfery aplikacji w ukierunkowanych na aplikacje badaniach systemów lokalizacji, detekcji i symulacji dla procesów transportowych i przewozowych (PosiTrans)
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską [2018-2022]
Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój współpracy między sektorami organizacji badawczych a aplikacyjną sferą w aglomeracji Hradec-Pardubice w dziedzinie elektrotechniki, technologii informatycznych, transportu i logistyki.
 
 
EU
 
Sieciowe modelowanie pracy przewozowej na kolei
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską [2015–2018]
Celem projekt jest utworzenie kompleksowego systemu informatycznego służącego do wspierania przewoźników osobowych podczas tworzenia oferty.