Facebook Twotter LinkedIn

Certyfikaty

Firma OLTIS Group a.s. jest posiadaczem atestów i certyfikatów systemów zarządzania, które są realizowane w zakresie certyfikacji „Tworzenie oprogramowania i świadczenie usług w branży technologii informatycznych” jako zintegrowany system zarządzania spełniający wymagania międzynarodowych norm EN ISO 9001, EN ISO 14001 oraz EN ISO/IEC 27001. Audyt bada również zastosowane wymagania normy ISO 10006 w zakresie zarządzania projektami. Norma ISO/IEC 20000-1 jest również uwzględniona w zintegrowanym systemie zarządzania, z przedmiotem certyfikacji „Wsparcie działania systemów informatycznych” oraz „Zapewnienie działania systemów informatycznych”.

Audyty były przeprowadzane przez firmę CQS od 2005 do 2021 roku, a TÜV SÜD Czech jest naszą jednostką certyfikującą od 2022 roku.

CQS

Firma jest wieloletnim partnerem firmy Microsoft i posiada tytuł Microsoft Gold Certified Partner – Independent Software Vendor (ISV).
To partnerstwo jest dowodem profesjonalizmu, fachowości i wysokiej jakości produktów firmy oraz daje pewność rozwoju technologicznego.

Microsoft Gold Certified Partner – Independent Software Vendor

Od 2012 roku Grupa OLTIS podniosła poziom partnerstwa z firmą ORACLE z poziomu SILVER do poziomu partnera GOLD. Zakłada to oczywiście, że posiada wysoko wykwalifikowane zespoły pracowników, którzy mogą opracowywać i utrzymywać aplikacje na bazie produktów ORACLE. Oznacza to również, że jest w stanie umiejętnie utrzymywać nie tylko własne produkty za pomocą oprogramowania firmy, ale także samodzielnie zarządzać aplikacjami ORACLE. Mianowicie są to bazy danych ORACLE (we wszystkich edycjach), ale także middleware i rozszerzenia ORACLE FUSION, takie jak ORACLE DATA INTEGRATOR czy ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE SUITE. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu z wyżej wymienionymi platformami, OLTIS Group może oferować nie tylko produkty ORACLE, ale również usługi i konsultacje z nimi związane. Rozpoczyna się to od konsultacji w zakresie najodpowiedniejszej architektury i pełnego OUTSOURCINGU w postaci IAS (Infrastructure as a service) lub SAS (Software as a service).

ORACLE_GOLD_PARTNER

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ)

Nasza grupa oferuje kompleksowe usługi w dziedzinie technologii informatycznych w zakresie transportu i logistyki, specjalizując się w szeroko zakrojonych projektach wykonywanych na miarę, zgodnie ze specyfikacjami określanymi przez użytkowników. Wśród klientów i partnerów grupy znadują się najważniejsi przewoźnicy, menedżerowie infrastruktury transportu oraz polityki produkcyjnej w Czechach i za granicą (przede wszystkim na Słowacji i w Polsce).

Naszym celem jest ciągłe doskonalenie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania, którego parametry zostały określone zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych EN ISO 9001 (QMS = System Zarządzania Jakością) EN ISO 14001 (EMS = System Zarządzania Środowiskowego), ISO/IEC 27001 (ISMS = System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) oraz ISO/IEC 20000-1 (ITSM = System Zarządzania Usługami IT).

CQS

Sformułowana poniżej polityka zintegrowanego systemu zarządzania łączy w sobie cząstkowe polityki poszczególnych części ZSZ. We wszystkich jej częściach kładziemy nacisk na przestrzeganie obowiązujących przepisów, a w EMS na gospodarkę odpadami i oszczędzanie energii.

Polityka ZSZ

Zgodnie z powyżej sformułowanym celem, grupa ogłasza niniejszą politykę zintegrowanego systemu zarządzania.
W celu osiągnięcia zakładanych celów skoncentrujemy się na stosowaniu następujących zasad:

1) wartościowi pracownicy o wysokiej kwalifikacji zawodowej
2) dobrze funkcjonująca infrastruktura
3) wysoka jakość świadczonych usług
4) zgodność z umownie ustalonymi wymaganiami klientów z punktu widzenia wykonywania zdefiniowanych SLA
5) monitorowanie nowo wprowadzanych produktów
6) udział w trendach związanych z ochroną środowiska
7) zapewnienie bezpieczeństwa informacji
8) zapewnienie dostępności informacji z ich równoczesną ochroną
9) eliminacja zagrożeń dotyczących dostępności świadczonych usług i bezpieczeństwa informacji.