LinkedIn

Certyfikaty

Firma OLTIS Group a.s. jest posiadaczem atestów i certyfikatów systemów zarządzania, które są realizowane w zakresie certyfikacji „Tworzenie oprogramowania i świadczenie usług w branży technologii informatycznych” jako zintegrowany system zarządzania spełniający wymagania międzynarodowych norm EN ISO 9001, EN ISO 14001 oraz EN ISO/IEC 27001. Audyt bada również zastosowane wymagania normy ISO 10006 w zakresie zarządzania projektami. Norma ISO/IEC 20000-1 jest również uwzględniona w zintegrowanym systemie zarządzania, z przedmiotem certyfikacji „Wsparcie działania systemów informatycznych” oraz „Zapewnienie działania systemów informatycznych”.

Audyty były przeprowadzane przez firmę CQS od 2005 do 2021 roku, a TÜV SÜD Czech jest naszą jednostką certyfikującą od 2022 roku.

CQS

Firma OLTIS Group jest wieloletnim partnerem firmy Microsoft i posiada tytuł Microsoft Gold Certified Partner – Independent Software Vendor (ISV).
To partnerstwo jest dowodem profesjonalizmu, fachowości i wysokiej jakości produktów firmy oraz daje pewność rozwoju technologicznego.

Microsoft Gold Certified Partner – Independent Software Vendor

Od 2012 roku Grupa OLTIS podniosła poziom partnerstwa z firmą ORACLE z poziomu SILVER do poziomu partnera GOLD. Zakłada to oczywiście, że posiada wysoko wykwalifikowane zespoły pracowników, którzy mogą opracowywać i utrzymywać aplikacje na bazie produktów ORACLE. Oznacza to również, że jest w stanie umiejętnie utrzymywać nie tylko własne produkty za pomocą oprogramowania firmy, ale także samodzielnie zarządzać aplikacjami ORACLE. Mianowicie są to bazy danych ORACLE (we wszystkich edycjach), ale także middleware i rozszerzenia ORACLE FUSION, takie jak ORACLE DATA INTEGRATOR czy ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE SUITE. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu z wyżej wymienionymi platformami, OLTIS Group może oferować nie tylko produkty ORACLE, ale również usługi i konsultacje z nimi związane. Rozpoczyna się to od konsultacji w zakresie najodpowiedniejszej architektury i pełnego OUTSOURCINGU w postaci IAS (Infrastructure as a service) lub SAS (Software as a service).

OLTIS Polska jest częścią OLTIS Group a.s. spółka zależna.

ORACLE_GOLD_PARTNER

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ)

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie technologii informatycznych dla transportu i logistyki, koncentrując się na najbardziej złożonych projektach zaprojektowanych zgodnie ze specyfikacjami użytkownika. Do naszych klientów i partnerów należą najwięksi przewoźnicy, zarządcy infrastruktury transportowej i firmy produkcyjne w Czechach i za granicą (głównie na Słowacji i w Polsce).

Długoterminowe cele strategiczne firmy

 • Stać się głównym europejskim producentem oprogramowania transportowego, mającym silny wpływ na rozwój technologii transportowych.
 • Rozłożenie ryzyka biznesowego na różne produkty i rynki.
 • Osiągnięcie pozytywnego wyniku ekonomicznego w długim okresie przy efektywnym zarządzaniu kosztami.

Realizując nasze cele, koncentrujemy się na następujących zasadach

 • Dbałość o jakość zasobów: zadowoleni pracownicy, przyjemne środowisko pracy, wysokiej jakości sprzęt do pracy, dbałość o rozwój i kwalifikacje pracowników, zrównoważona gospodarka.
 • Wysokiej jakości procesy wsparcia: ICT, administracja, HR, marketing itp.
 • Wysoka jakość obsługi klienta.
 • Zgodność z umowami SLA (Service Level Agreement).
 • Innowacyjność naszych produktów i dostosowywanie się do potrzeb zmieniającego się otoczenia.
 • Stosowanie metodologii zarządzania projektami.
 • Nacisk na środowiska: promowanie zrównoważonej mobilności, staranne zarządzanie zasobami (energia, paliwo, papier…), minimalizacja ilości odpadów i ich konsekwentne sortowanie.
 • Zapewnienie dostępności i bezpieczeństwa informacji , w tym ochrony danych osobowych.
 • Eliminacja zagrożeń, , zapewnienie zgodności z wymogami cyberbezpieczeństwa.

W tym kontekście kierownictwo firmy, na czele z dyrektorem generalnym, jest zobowiązane do spełnienia wymagań norm włączonych do zintegrowanego systemu zarządzania i do ciągłego doskonalenia tego systemu.

Na bieżąco spełniamy wymagania i przechodzimy audyty zgodnie z następującymi normami międzynarodowymi: EN ISO 9001 (QMS = Quality Management System) EN ISO 14001 (EMS = Environmental Management System), EN ISO/IEC 27001 (ISMS = Information Security Management System), ISO/IEC 20000-1 (ITSM = IT Service Management System) i ISO 10006 (PQM = Project Quality Management System).

We wszystkich częściach ISM (ISŘ) kładziemy nacisk na zgodność z obowiązującymi przepisami, a w ISMS i ITSM również z wymogami ustawy o cyberbezpieczeństwie i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).