Facebook Twotter LinkedIn

Certyfikaty

Firmy OLTIS Group a.s., OLTIS s.r.o., OLTIS Slovakia s.r.o., JERID, spol. s r.o. i CID International, a.s. posiadają certyfikaty systemów zarządzania, zgodne z wymaganiami międzynarodowych norm ČSN ISO 10006, ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, ČSN/ISO 20000.

Audyty przeprowadziły firmy CQS.

CQS

Oprócz certyfikatów ISO, firmom członkowskim OLTIS Group przyznano również  certyfikaty Microsoft Certified Partner i Microsoft Gold Certified Partner, nadane przez firmę Microsoft.

microsoft-partner

Od roku 2012 OLTIS Group podwyższył poziom partnerstwa z firmą ORACLE z SILVER na GOLD, co oznacza, że potrafi właściwie utrzymywać nie tylko własne produkty wykorzystujące oprogramowanie tej firmy, ale może również administrować aplikacjami ORACLE.

ORACLE_GOLD_PARTNER

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ)

Nasza grupa oferuje kompleksowe usługi w dziedzinie technologii informatycznych w zakresie transportu i logistyki, specjalizując się w szeroko zakrojonych projektach wykonywanych na miarę, zgodnie ze specyfikacjami określanymi przez użytkowników. Wśród klientów i partnerów grupy znadują się najważniejsi przewoźnicy, menedżerowie infrastruktury transportu oraz polityki produkcyjnej w Czechach i za granicą (przede wszystkim na Słowacji i w Polsce).

Naszym celem jest ciągłe doskonalenie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania, którego parametry zostały określone zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych ČSN EN ISO 9001 (QMS = System Zarządzania Jakością) ČSN EN ISO 14001 (EMS = System Zarządzania Środowiskowego), ČSN ISO/IEC 27001 (ISMS = System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) oraz ČSN ISO/IEC 20000-1 (ITSM = System Zarządzania Usługami IT).

Sformułowana poniżej polityka zintegrowanego systemu zarządzania łączy w sobie cząstkowe polityki poszczególnych części ZSZ. We wszystkich jej częściach kładziemy nacisk na przestrzeganie obowiązujących przepisów, a w EMS na gospodarkę odpadami i oszczędzanie energii.

Polityka ZSZ

Zgodnie z powyżej sformułowanym celem, grupa ogłasza niniejszą politykę zintegrowanego systemu zarządzania.
W celu osiągnięcia zakładanych celów skoncentrujemy się na stosowaniu następujących zasad:

1) wartościowi pracownicy o wysokiej kwalifikacji zawodowej
2) dobrze funkcjonująca infrastruktura
3) wysoka jakość świadczonych usług
4) zgodność z umownie ustalonymi wymaganiami klientów z punktu widzenia wykonywania zdefiniowanych SLA
5) monitorowanie nowo wprowadzanych produktów
6) udział w trendach związanych z ochroną środowiska
7) zapewnienie bezpieczeństwa informacji
8) zapewnienie dostępności informacji z ich równoczesną ochroną
9) eliminacja zagrożeń dotyczących dostępności świadczonych usług i bezpieczeństwa informacji.