LinkedIn

Kierownictwo firmy

Dyrektor Generalny i Członek Zarządu
Inż. Štefan Mestický

Dyrektor wykonawczy i Prokurent
Inż. Miroslav Fukan

Dyrektor dywizji Logistyka OLTIS Group
Inż. Rostislav Vašek

Dyrektor dywizji Logistyki Kolejowej OLTIS Group
Inż. Kamila Mestická

Dyrektor handlu zagranicznego OLTIS Group
Inż. Libor Belfín

Prezes Zarządu OLTIS Polska
Ing. Rostislav Vašek

Prokurent i Dyrektor oddziału OLTIS Polska
Magdalena Wisła

Dyrektor Handlowy OLTIS Polska
Krystyna Śliwka