LinkedIn

Kierownictwo firmy

Dyrektor Generalny i Członek Zarządu
Inż. Štefan Mestický

Dyrektor wykonawczy i Prokurent
Inż. Miroslav Fukan

Dyrektor dywizji Logistyka OLTIS Group
Inż. Rostislav Vašek

Dyrektor handlu zagranicznego OLTIS Group
Inż. Libor Belfín

Prezes Zarządu OLTIS Polska
Ing. Rostislav Vašek

Prokurent i Dyrektor oddziału OLTIS Polska
Magdalena Wisła

Dyrektor Handlowy OLTIS Polska
Krystyna Śliwka