LinkedIn

Członkostwo

W organizacjach czeskich

  ACRI – Stowarzyszenie Czeskiego Przemysłu KolejowegoACRI
  www.acri.cz

   
  SSL – Związek Spedycji i Logistyki Rep. CzeskiejSSL
  www.svazspedice.cz/

   
  SP – Związek Przemysłu i Transportu Rep. CzeskiejSP
  www.spcr.cz

   
  SDT – Zrzeszenie Informatyki TransportowejSDT
  www.sdt.cz

   
  HK – Izba gospodarcza Republiki CzeskiejHK
  www.komora.cz

   
  ČESMAD Bohemia – Zrzeszenie Przewoźników SamochodowychČESMAD
  prodopravce.cz

   
  Czech ICT Alliance – official export alliance of the Czech Trade agencyCzech ICT Alliance
  www.czechict.cz

   
  AVO – Stowarzyszenie Organizacji BadawczychAVO
  www.avo.cz

   

Słowacja

  DPT – Unia Transportu Poczty i TelekomunikacjiDPT
  www.udpt.sk

   
  ZLZ SR – Stowarzyszenie Logistyki i Spedycji Republiki SłowackiejZLZ SR
  www.zlz.sk/

   
  ZVKV SR – Stowarzyszenie Właścicieli Taboru KolejowegoZVKV SR
  www.zvkv.sk

   

W organizacjach europejskich

   
  UNIFE – Zrzeszenie Europejskiego Przemysłu
  Kolejowego (Bruksela)
  UNIFE
  www.unife.org

   
  OSJD – Organizacja Współpracy Kolei (Warszawa)OSŽD
  en.osjd.org

   
  RFE – Rail Forum Europe (Bruksela)RFE
  www.rail-forum.eu

   
  IBS – Zrzeszenie Spedytorów Kolejowych (Berlin)IBS
  www.ibs-ev.com

  SEESARI – Zrzeszenie firm Europy środkowo- wschodniej zajmujące się rozwojem koleiSEESARI
  www.seesari.org