LinkedIn

Wdrożenie TSI TAF

 Produkty OLTIS Group zostały zweryfikowane jako odpowiadające TSI

EUAR
Agencja Kolejowa UE (ERA) zweryfikowała oprogramowanie OLTIS Group z wdrożonymi TSI TAF pod kątem zgodności z odpowiednim rozporządzeniem Komisji UE nr 1305/2014 i dokumentacją techniczną.
Proces weryfikacji obejmuje produkty zarówno dla przewoźników, jak i zarządców infrastruktury.

Raport z weryfikacji TSI-TAF jest dostępny na następującej stronie internetowej ERA: www.era.europa.eu

 PROJEKTY IMPLEMENTACJI TSI TAF

CEF programme
W 2016 i 2017 roku OLTIS Group odniosł sukces w ramach funduszu Connecting Europe Facility (CEF) wśród projektów, które wniosą istotny wkład w cyfryzację i dekarbonizację transportu. Oba trwające projekty koncentrują się na opracowaniu i wdrożeniu standardów wymiany danych zgodnie z Rozporządzeniem o technicznej specyfikacji interoperacyjności dotyczącej aplikacji telematycznych w przewozach towarowych (TSI TAF) w systemach informacyjnych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa kolejowe do planowania i czynności operacyjnych.

Wymóg TSI TAF dotyczy rozszerzenia istniejących funkcji w celu komunikacji z zarządcami infrastruktury, współpracującymi przewoźnikami i posiadaczami wagonów. Projekty mają na celu pomoc prywatnym przewoźnikom, którzy nie korzystali jeszcze z systemów kompleksowych, wdrożonych u dużych lub krajowych przewoźników, ale którzy muszą teraz sprostać wymaganiom pod względem złożoności wymaganych funkcji. Projekty te pozwolą prywatnym przewoźnikom na wdrażanie mniej kosztownych rozwiązań, z funkcjami jak u wielkich przewoźników krajowych, aby osiągnąć pełną interoperacyjność.

Nazwa: Implementacja TSI TAF u prywatnych przewoźników kolejowych EU programme
Program: CEF Transport
Numer GA: INEA/CEF/TRAN/M2015/1137518
Numer akcji: 2015-CZ-TM-0056-W
Czas akcji: 2017–2019
Odbiorca: OLTIS Group (ČR)
Prywatni przewoźnicy kolejowi w Czechach:
– BF Logistics s.r.o., Beranových 65, 199 02 Praga
– IDS CARGO a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
– Ostravská dopravní společnost, a.s., U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava 1
– SD – Kolejová doprava, a. s., Tušimice 7, 432 01 Kadaň
– UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Litvínov – Růžodol 4, 436 70 Litvínov
Prywatni przewoźnicy kolejowi na Słowacji:
– Express Group, a.s., Plynárenská 7/B, BBC V., 821 09 Bratislava 2
– LOKORAIL, a.s., Horárska 12, 821 09 Bratislava
– PSŽ – Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
– Railtrans International a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
– Petrolsped Slovakia, s. r. o., Arm. gen. L. Svobodu 2839/1, 984 01 Lučenec

Nazwa: Implementacja TSI TAF u prywatnych przewoźników kolejowych na Węgrzech EU programme
Program: CEF Transport
Numer GA: INEA/CEF/TRAN/M2016/1361703
Numer akcji: 2016-EU-TMC-0134-W
Czas akcji: 2018–2020
Koordynator: OLTIS Group (ČR)
Partnerzy:
– MMV Magyar Magánvasút Zrt., Kerék u. 80., 1035 Budapeszt, Węgry
– FLOYD Zrt., Madarász Viktor utca 47-49., 1138 Budapeszt, Węgry