LinkedIn

Tegoroczne nagrody Stowarzyszenia Czeskiego Przemysłu Kolejowego ACRI zostały tradycyjnie wręczone po zakończeniu Forum Żofińskiego poświęconego czeskim i europejskim kolejom.  Jednym z laureatów została firma OLTIS Group, która otrzymała nagrodę w kategorii „impreza roku” za zorganizowanie konferencji IRFC 2013 (International Rail Freight Conference).

Zdaniem jury impreza ta wzmocniła współpracę międzynarodową i rozwój przemysłu kolejowego; była wyjątkowa ze względu na znaczenie i obecność najważniejszych przedstawicieli międzynarodowych organizacji kolejowych i firm. Jedną z imprez towarzyszących tej konferencji było Euroazjatyckie Forum Kolejowe, w którym udział wziął na przykład prezydent Kolei Rosyjskich Wladimir Jakurnin, a także przedstawiciele europejskich zrzeszeń kolejowych UIC, UNIFE czy CER.

Doroczne nagrody ACRI są przyznawane za nowe produkty, innowacyjne rozwiązania lub niecodzienne wydarzenia.  Podczas siedmiu lat, od kiedy ACRI przyznaje wyróżnienia, nagrodzonych zostało wiele czeskich firm z branży przemysłu kolejowego. Według Marii Vopálenskiej, dyrektor wykonawczej ACRI, misją stowarzyszenia jest wspieranie czeskiego przemysłu kolejowego, mającego ponad 200 letnią historię, a który w ostatnich latach przeszedł przez procesy rewitalizacyjne i dziś znowu zajmuje ważne miejsce w czeskiej gospodarce.

Swoją prestiżową nagrodę Stowarzyszenie ACRI przyznaje pod patronatem Ministerstwa Transportu oraz Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej.  Partnerami są: Koleje Czeskie, Správa železniční a dopravní cesty s.o., ČD Cargo a.s. i Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s.  Medialnymi patronami są: Dopravní noviny, Železničář, ČD pro vás oraz Ekonomicko-technická revue Doprava.

Akce roku 2013 2 Akce roku 2013 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach

INFRASTRUKTURA

Výzkumný ústav železniční, a.s. – Modernizacja Centrum Testowego VUZ Velim

Pojazdy kolejowe
CZ LOKO, a.s. – Wagon montażowy MVTV 2.2 do utrzymania i napraw przewodów trakcyjnych

Pojazdy kolejowe dla miejskiego transportu zbiorowego
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. – Skład metra „NěVa”

Urządzenia sterowania ruchem i systemy telekomunikacyjne
První Signální a.s. – systemy sterowania ruchem MODEST-GEMINI

Komponenty
BORCAD CZ, s.r.o. – Fotel w składach regionalnych Regio+NG

Innowator roku
VÚKV a.s. – Testy wytrzymałości zderzeniowej pojazdów kolejowych

Impreza roku
OLTIS Group – Międzynarodowa konferencja IRFC 2013 i Euroazjatyckie Forum Kolejowe

Osobowość roku
Inż. Danuše Marusičová (ACRI) – za wkład w tworzenie norm technicznych