LinkedIn

Rada dnia 16.06.2014 postanowiła o powołaniu wspólnego przedsiębiorstwa pod nazwą Shift2Rail, które będzie funkcjonować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.  Nowy podmiot będzie zarządzać programem badań i innowacji dla wsparcia rozwoju usług kolejowych w Europie.  Siedziba firmy będzie mieścić się w Brukseli. Oficjalne założenie zaplanowano na początek lipca, a pierwsze działania firma będzie podejmować od początku 2015 roku.
Celem Shift2Rail jest podwojenie przepustowości kolejowego systemu transportowego, obniżenie kosztów cyklu życia o 50% oraz zmniejszenie zakłóceń i opóźnień o 50%.
Zakłada się, że innowacyjne technologie, które zostaną stworzone, przedstawione i przetestowane w ramach Shift2Rail, wspomogą konkurencyjność sektora kolejowego w Unii Europejskiej w porównaniu z innymi rodzajami transportu i konkurencją zagraniczną, a także pomogą stworzyć miejsca pracy i zwiększyć eksport.
Nowe przedsiębiorstwo będzie kierować wszelkimi pracami badawczo-rozwojowymi ukierunkowanymi na kolej, które będą współfinansowane przez Unię Europejską. Będzie wspierać integrację wszystkich stron, np. producentów sprzętu kolejowego, zrzeszeń pasażerów czy przewoźników oraz środowisk akademickich.
Shift2Rail zostanie utworzony przez Unię Europejską i 8 partnerów z przemysłu, do których należą: Alstom, Ansaldo, Bombardier, Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles, Network Rail, Siemens, Thales i Trafikverket.
Firma OLTIS Group została przyjęta w 2013 roku jako jeden z zakładających członków stowarzyszonych SHIFT2RAIL.  Będzie brać udział w grupach roboczych tworzących rozwiązania IT dla łatwo dostępnego transportu osobowego koleją (IP 4) i technologie dla zrównoważonego i atrakcyjnego europejskiego transportu towarowego (IP5).

Ze względu na swoje zaangażowanie w tym projekcie OLTIS Group ma okazję nie tylko do budowania oblicza technologii kolejowych, ale może również by być na bieżąco w przygotowanych rozporządzeniach, zmianach prawnych i dowiadywać się o najnowszych trendach. Ma to oczywiście duży wpływ na produkty i usługi oferowane klientom.