LinkedIn

4.12.2017
Przedstawiciele firmy OLTIS Group wzięli udział w dniu informacyjnym, poświęconym nowym wyzwaniom ogłoszonym w ramach wspólnego przedsięwzięcia Shift2Rail. W wydarzeniu, które odbyło się 4 grudnia 2017 r. w Wiedniu, wzięło udział ponad 60 uczestników z sześciu państw Europy, w tym oficjalni przedstawiciele Shift2Rail.
Wygłoszono referaty dotyczące nie tylko Open Calls Shift2Rail, ale również zaprezentowano doświadczenia z realizacji projektów w poprzednich etapach wyzwań. Prezentację w imieniu OLTIS Group wygłosiła Kamila Mestická.