LinkedIn

W dniach 30 września – 1 października 2015r. miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa Horyzonty Transportu Kolejowego 2015. Odbyła się tradycyjnie w Centralnym Instytucie Kształcenia i Psychologii Kolei Republiki Słowackiej w Strecznie.  Konferencję zorganizował Uniwersytet w Żylinie pod patronatem ministra transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowackiej.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był na referaty specjalistyczne i dyskusje. Tematem centralnym tegorocznej edycji było „Miejsce transportu kolejowego w systemie transportowym UE – nowe wyzwania polityki transportowej”. W tym duchu prelegenci wygłosili swoje referaty, które zostały włączone do sekcji tematycznych, takich jak infrastruktura kolejowa, management, marketing i ekonomia w transporcie kolejowym oraz transport intermodalny.

OLTIS Group wsparł konferencję nie tylko finansowo, ale wzbogacił jej program dwoma referatami. Lubomír Suchánek z OLTIS Slovakia wystąpił z referatem „SYMOZA – mierzenie skrajni” a Alena Loudová przybliżyła słuchaczom temat „Możliwości finansowania europejskich badań kolejowych i przykłady udanych projektów”.

W ramach wycieczki, która odbyła się drugiego dnia konferencji, uczestnicy przejechali się zabytkowym wagonem silnikowym M 274.0 „Niebieska strzała”. Pociąg ten przewiózł gości do Púchova, gdzie odwiedzili Centrum Sterowania Ruchem ŽSR, z którego prowadzony jest ruch stacji Púchov i przyległych odcinków.