LinkedIn

Nasza firma wzięła udział w targach Věda Výzkum Inovace (Nauka, Badania, Innowacje), które miały miejsce w dniach 9-11 marca 2016 na terenie Targów Brneńskich. Jednocześnie z imprezą odbywała się konferencja specjalistyczna Věda Výzkum Inovace 2016.

Firma OLTIS Group zaprezentowała się na samodzielnym stoisku, a goście konferencji mogli wysłuchać z ust dyrektora ds. badań i innowacji OLTIS Group Petra Kročy specjalistycznych prezentacji.

Pierwszego dnia konferencji jego referat dotyczył „Możliwości dla czeskich podmiotów w europejskich programach badań i innowacji”, w ramach którego słuchacze zapoznali się z kilkoma konkretnymi udanymi trwającymi lub zrealizowanymi projektami badawczymi i rozwojowymi grupy OLTIS, z konkretnymi przykładami zastosowania wyników w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem projektów prowadzących do cyfryzacji transportu towarowego i osobowego. Słuchaczy zapoznał również z możliwościami dotacyjnymi i na koniec zaprosił do wzięcia udział w projektach oraz przekazał swoje rady.

Drugiego dnia targów Věda Výzkum Inovace Petr Kroča wystąpił w ramach programu towarzyszącego z referatem, który poświęcony był narzędziom finansowania i wsparcia badań i innowacji EUREKA (międzynarodowa współpraca mająco na celu rynkowo zorientowane wyniki badań), HORIZONT 2020 (ramowy program badań i innowacji UE, trwający w perspektywie 2014-2020) oraz SHIFT2RAIL (pierwsze wspólne europejskie przedsięwzięcie rynku kolejowego i Komisji Europejskiej dotyczące badań, innowacji i integracji nowych zaawansowanych technologii w celu wypracowania innowacyjnych kolejowych produktów i rozwiązań) pod kątem możliwości finansowania projektów, z przeglądem aktualnie otwartych wyzwań w zakresie transportu kolejowego.

Pierwsza edycja targów Věda Výzkum Inovace była poświęcona zastosowania wyników badań i rozwoju w praktyce oraz odpowiedzialnym badaniom i innowacjom. Targi były okazją do spotkania się specjalistów z różnych dziedzin i przekazania doświadczeń w zakresie projektów badawczych. Odwiedzający podczas dwóch dni wystawowych mieli możliwość zapoznać się z projektami instytucji naukowych nie tylko z Republiki Czeskiej.