LinkedIn

Data publikacji 25.10.2017

W związku z realizacją przez Oltis Polska sp. z o.o. oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej projektu pod nazwą EPLOS – Europejski Portal Usług Logistycznych, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na przedstawiony poniżej przedmiot zamówienia:
Usługa jednorazowego mailingu dedykowanego do odbiorców reprezentujących branżę logistyczną – podmiotów działających na rynku szeroko rozumianych usług logistycznych

1. Termin realizacji zamówienia: – od 03.11 do 08.11 2017
2. Kryterium oceny ofert:
a) Cena – 70%
b) Jakość oferty – 30%

Ofertę prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej pocztą na adres:

Termin nadsyłania ofert: 02.11.2017 do godziny 11:00

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUREKA