LinkedIn

W związku z rozwojem sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w całej Europie, termin konferencji IRFC 2020 (International Railway Forum & Conference) został przesunięty na 30 listopada – 2 grudnia 2020 r. Ważnym elementem konferencji IRFC 2020 jest jej program merytoryczny, w myśl hasła „Razem stworzymy kolej nowej generacji”. Program konferencji zostanie utrzymany w miarę możliwości w jak największym stopniu. Jeżeli pojawią sie zmiany, będą one odzwierciedlały potrzeby związane z wpływem obecnej sytuacji na dalszy rozwój transportu kolejowego.

Z przyjemnością informujemy wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji IRFC 2020, że prawie wszyscy mówcy, którzy mieli przedstawić swoje referaty w pierwotnym terminie kwietniowym, potwierdzili swój udział jesienią! Bardzo doceniamy okazane zaufanie.

Na stronie www.IRFC.eu stopniowo publikujemy w zakładkach Program i Prelegenci aktualne obiecane uczestnictwo wszystkich, którzy wystąpią w programie.

Zarejestruj się na IRFC 2020 w nowym terminie.

Komitet organizacyjny IRFC 2020